Finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Skjermdump fra pressekonferansen

Bedriftene som ble stengt av staten kan få igjen 90 prosent av tapet

Bedrifter som har hatt store tap i omsetning, kan få igjen 80 til 90 prosent av pengene fra staten. Minus en egenandel på 10.000 kroner i måneden.

Sist fredag presenterte regjeringa prinsippene for en kontantstøtte til bedrifter, som skal kompensere for tap i omsetning på grunn av koronakrisa.

Les også
Skal bruke 10-20 milliarder i måneden på bedriftenes faste kostnader

Torsdag kom regjeringas forslag til detaljer, som er utarbeidet sammen med organisasjonene i næringslivet. Det må godkjennes av Stortinget og ESA, men finansminister Jan Tore Sanner (H) regner med at det går fort. Målet er at Stortinget skal behandle ordningen tirsdag.

– Vi kan være klare til å åpne søkeportalen 17. april, på slutten av uka etter påske – hvis alt går etter planen, sa Sanner.

Les også
– Tiltakspakken kommer godt med

Ordningen er myntet på sunne og levedyktige bedrifter og skal kompensere for faste, uunngåelige kostnader som forsikring, husleie og regnskap. Den skal gjelde for mars, april og mai.

– Ordingen baseres på at bedriftene selv rapporterer inn faste uunngåelige kostnader, sa han.

For mars baserer man seg på at ordningen myntes på bedrifter som har hatt minst 20 prosent fall i omsetning i mars sammenlignet med mars i fjor, og minst 30 prosent fra samme måned året før, for andre måneder.

Les også
– Dette hjelper dem som er verst rammet, men om det hjelper resten, veit jeg ikke

Men det er ikke full kompensasjon. Regjeringa venter også at bedriftene selv reduserer kostnader, og at for eksempel utleiere reduserer prisen under krisen.

Får tilbake 90 prosent

Bedrifter som ble stengt ned av staten får kompensert 90 prosent av omsetningsfallet. De får heller ingen egenandel. Andre bedrifter får kompensert 80 prosent og vil ha en egenandel på 10.000 kroner.

Nedre grense og øverste tak

Ordningen retter seg mot alle skattepliktige, registrerte foretak i Norge, med noen unntak.

Beløp under 5.000 kroner blir ikke utbetalt. Taket er 30 millioner kroner, men med maksgrense per konsern.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det blir Skatteetaten som skal forvalte ordningen. Det er Finans Norge fornøyd med.

Disse blir ikke omfattet

Finansnæringa, Strøm og vann, olje og gass, private barnehager og flyselskap er blant bransjene som ikke er omfattet av ordningen. Flere av dem har fått egne ordninger.

– Ordningen er basert på en stor grad av tillit. Men søkeren står ansvarlig for at opplysningene er korrekte og må kunne dokumentere tallene i ettertid. Dersom det blir avdekket svindel vil man måtte betale tilbake og i tillegg pålegges sanksjoner, sa finansministeren.

Kan bli endret

– Dette er ikke millimeterrettferdighet, og vi kan bli nødt til å justere etter første utbetaling, tilføyde Sanner.

– Dette er nødhjelp til bedriftene. Det vil hjelpe bedrifter gjennom den verste perioden så de etterpå kan sysselsette folk og tjene penger igjen, konstaterte næringsminister Iselin Nybø (V).

Hun understreket at det knapt er noen som ikke er berørt av koronakrisa.

Handel og reiseliv

Den største økningen i ledighet er i butikk- og salgsarbeid, som vil få kostnader dekket av ordningen. Det vil også reiselivet.

– Denne nødhjelpen vil også hjelpe reiselivet gjennom denne fasen, men vi vil også følge med det videre, sa Nybø.

Hun understreket at Norge har en god økonomi og mange dyktige bedrifter. Og igjen kom en appell til utleiere.

Bonus og utbytte

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen håper Stortinget vil få flere element på plass:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi trenger ikke en ordning der useriøse bedrifter får et sugerør ned i fellesskapets midler. Det er risiko for at noen vil utnytte ordninger som er ment å treffe dem som opplever store omsetningsfall som følge av helt nødvendige tiltak. Vi må gjøre det vi kan for at dette ikke kan utnyttes av andre, sa Gabrielsen. Han etterlyste blant annet klare betingelser, som at søkerne kan dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, og at det kan bli overdrevet støtte til selskap der omsetningsfallet framstår som større enn det er. Han mener også det må være krav om at mottagere av støtten avstår fra bonuser og utbytte.

Finansministeren understreket at han er enig i stort sett alt Gabrielsen tok opp, og vil sørge for kryssjekking av bedrifter opp mot flere registere.

Hindre konkursras

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, viste til at arbeidsledigheten har økt fra 65.000 ledige til 218.000 personer i næringa.

Totalt er arbeidsledigheten rundt 350.000 mennesker, eller 13 prosent.

– Fire av fem av våre bedrifter er rammet av at inntektskrana er skrudd helt eller delvis igjen. De har ikke kontroll over det de står i og er redd for at livsverkene ryker. Bak tallene er mennesker og familier. Nødhjelpa vi gir nå, skal hindre et konkursras. Hjelpen er avgjørende for hvordan neste generasjon av arbeidstagere skal komme inn i arbeidslivet, sa Kristensen.

Blir justert

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, takket både politikerne, partnerne i arbeislivet og embetsverket. Han sa at kompensasjonsordningen vil sikre raske, nødvendige kontanter til bedrifter med stor omsetningssvikt.

– Men det er bedrifter som kommer til å oppleve at de skulle vært en del av denne ordningen, og ikke er det. Derfor er jeg glad det skal evalueres raskt og justeres ved behov, sa Almlid.

– Vi ropte et høyt varsko og ble hørt. Alle har vært opptatt av å ta en for laget, konstaterte Olaf Thommessen fra Småbedriftsforbundet. Han var fornøyd med at egenandelen for faste kostnader er så lav som 10.000 kroner.

– Dette er ikke en pakke som skal stimulere til vekst og nyskaping, men en pakke som skal føre til at krisen blir minst mulig ille, la han til.

Idar Kreutzer fra Finans Norge slo fast at ordningen er bred, rask og gir god dekning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Den tekniske løsningen ser ut til å komme på plass innenfor tidsfristene. Vi har ikke oppdaget noe som tilsier at vi ikke skal følge tidsplanen vi har trukket opp, sa han.

– Norge har penger, men tilliten i samfunnet er en vel så viktig kapital, tilføye Kreutzer.

Deltagerne

Det hele ble presentert på en pressekonferanse torsdag ettermiddag med finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V), administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen og administrerende direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen.