Nå samarbeider kraftselskapene for å sikre infrastrukturen

Samarbeider om driftssentral: Montører fra Trollfjord Nett i ferd med å utbedre ei høyspentmast i uvær. (Illustrasjonsfoto)

Fra og med sist fredag har Lofotkraft AS, Andøy Energi Nett AS, Vesterålskraft Nett AS, og Trollfjord Nett AS vært sammen om en felles driftssentral, for å sikre strømleveransen under alle omstendigheter.

– Sikker strømleveranse er vår viktigste oppgave, derfor samarbeider vi om bedre vakt og beredskap, skriver selskapene i ei pressemelding.

Styrene i selskapene har tidligere vedtatt å opprette en felles driftssentral for de fire nettselskapene i Lofoten og Vesterålen. Nå er alle forberedelser ferdig, og fra fredag 15. januar har sentralen vært i drift.

Sparer kostnader

– Det er betydelige kostnader forbundet med vakt og beredskap, og myndighetene stiller stadig strengere krav til sikkerhet og kommunikasjon. Samtidig opplever nettselskapene at myndighetene, ved NVE, stadig gir strammere rammer for drift. Derfor er det hensiktsmessig å samarbeide om vakt- og beredskapsoppgavene, heter det i pressemeldinga.

En felles driftssentral skal opprettholde og styrke beredskapen i regionen til samfunnskritisk infrastruktur. Målet med en felles driftssentral skal være å oppnå riktig kvalitet på vakt og beredskap, til en lavest mulig kostnad.

– Ny teknologi og digitalisering gjør overvåkning av strømnettet mer effektivt. Mange feil i strømnettet kan kobles vekk fra en felles driftssentral. Ved feil som krever reparasjon på stedet, sender respektive selskap ut sine mannskaper, akkurat som i tidligere.

Lokalisert til Svolvær

Felles driftssentralen er lokalisert til Svolvær, og er etablert som et aksjeselskap. Selskapet drives av innleide mannskaper fra de fire nettselskapene, og selger drifts- og beredskapstjenester tilbake til selskapene.

– Ved å samarbeide om en felles ordning frigjør man om lag 3.000 timer, som vil bli benyttet for å redusere eksterne kjøp av tjenester. Når ordningen er godt etablert, forventes det også at man på sikt skal kunne redusere kostnader ytterligere. Dette ved å samarbeide om investeringer i nye felles systemer til driftssentralen, i stedet for å etablere nye systemer for hvert enkelt selskap, heter det i pressemeldinga.