Tidligere Andøy-ordfører: Jonni Solsvik var ordfører i Andøy i 20 år, fra 1999 til 2019. Få, om noen, kjenner sagaen om Andøya flystasjon like godt. Foto: Fredrik Sørensen

Nå skal de rødgrønne snart diskutere Andøya flystasjon. Dette sier den tidligere ordføreren

ANDØY: Tidligere Andøy-ordfører Jonni Solsvik er ikke overrasket over at Andøya flystasjons framtid ser ut til å bli en viktig sak i sonderingene om ny regjering, som starter torsdag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har invitert Sp og SV til sonderinger på Hurdalssjøen hotell torsdag. Der skal de tre rødgrønne partiene finne ut om det er grunnlag for å starte formelle regjeringsforhandlinger.

Støre sendte ifølge Aftenposten invitasjonen etter at Sps nye stortingsgruppe i et møte mandag konkluderte med at de er åpne for å sondere også med SV.

En av sakene som ventes å bli tema i disse sonderingerne, er Andøya flystasjon.

– Ikke overrasket

Både Sp og SV har vært tydelige på at Andøya flystasjon – som er vedtatt nedlagt – skal drives videre som en operativ base i Forsvarets basestruktur – med maritime overvåkingsfly som i dag.

Les også
Se hvem som dukket opp på Andøya: – Vi er klare for tøffe forhandlinger
Les også
Nestlederen bekrefter: SV vil kreve omkamp om Andøya

En som er spent på utfallet av sonderingene – og eventuelt påfølgende regjeringsforhandlinger – er tidligere Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Etter 20 år som Høyre-ordfører i forsvarskommunen lengst nord i Nordland, er det få som kjenner Andøya flystasjons historie så godt som Solsvik.

– Jeg registrerer som alle andre at Andøya flystasjon og nedleggelses-vedtaket fra 2016 er en del av den pågående diskusjonen etter valget, og at den vil bli tema i sonderingene og forhandlingene i dagene og ukene fremover. Jeg er ikke overrasket, sier Solsvik til Bladet Vesterålen.

Den tidligere ordføreren i Andøy er mer overrasket over at hele det politiske miljøet i Norge ikke kan si seg enig i at det som lå til grunn for vedtaket om å legge ned flystasjonen for fem år siden ikke lenger eksisterer.

– Det overrasker meg mye mer, sier Solsvik.

– Alle som har fulgt denne saken vet hva jeg sikter til, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vesentlige endringer

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at prisen for den samlede Evenes-utbygginga har skutt i været. Fra å skulle koste 3,5 milliarder kroner i 2016, er øvre kostnadsramme nå 5,2 milliarder 2021-kroner. Prisen på MPA-hangar og skvadronsbygg på Evenes er alene mer enn doblet, fra 1,08 milliarder i 2016, til cirka 2,4 milliarder i dag.

Samtidig hevder flere uavhengige kilder at det er uavklarte forhold og poster som vil sørge for at kostnadene for Evenes-prosjektet stiger ytterligere. Her nevnes blant annet støyisolering av den sivile lufthavna, ammunisjonshåndtering og løsning for avrenning av kjemikalier.

Forsvaret klorer seg i tillegg fast på Andøya flystasjon, som i henhold til 2016-vedtaket skulle fases ut som militær flystasjon og legges brakk når Evenes flystasjon er ferdig utbygd. Det er, nesten fem år etter nedleggingsvedtaket, ikke avklart hva Forsvaret skal beholde på Andøya, hva arealene og infrastrukturen skal brukes til, eller hva som eventuelt kan frigis til å skape ny næringsaktivitet i tråd med forutsetningene Stortinget satte. Forsvarssjefen har derimot signalisert at hele den operative delen av Andøya flystasjon også i framtida skal eies av Forsvaret.

Jonni Solsvik er i dag klar på at de fleste forutsetningene som lå til grunn for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon er vesentlig endret.

– Derfor mener jeg også at hele det politiske miljøet bør manne seg opp og erkjenne det. Så kan man selvsagt, på tross av det, mene at man skal fortsette på det løpet man har lagt. Men det blir etter mitt syn feil å undergrave det faktum at forutsetningene er vesentlig endret. For det er de, og det ser alle, sier Solsvik.

Viktig

Solsvik har forståelse for at saken er vanskelig for Arbeiderpartiet.

– De inngikk forliket med daværende regjering, bestående av Høyre og Frp, fordi de mente det var det beste ut fra forutsetningene som lå til grunn den gang. Nå har det skjedd mye de seneste årene, både hva angår økonomi og operative behov, så det er helt naturlig at saken nå havner i de pågående regjeringsforhandlingene. Dette er jo en sak som vil prege den økonomiske utviklinga og forsvarsbudsjettene i mange år fremover, sier Solsvik.

– Hva tror du personlig utfallet blir?

– Jeg vil ikke spå resultatet. Men utviklinga siden 2016 tilsier at det er logisk at det blir en ny diskusjon nå. Da håper jeg også at alle som deltar i diskusjonen, inkludert avtroppende regjering, legger prestisjen til side og deltar på reelt grunnlag. Både økonomiske forhold og operative forhold er som nevnt totalt endret siden nedleggelsen av Andøya flystasjon ble vedtatt, og da er det naturlig å gjøre opp status på nytt, sier Solsvik.