Nok å gjøre: Ansatte i konfliktrådet i Nordland (fra venstre): Morten Daleng, Mona Hammerfjeld, Hans Einar Eriksen, Håvard Haugsnes, Iren Nilsen, Anita Finsveen, Christina Aas, Thomas Bjørnerud, Kari Vik, (Wenche Drevland var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Innsendt

Nabokrangel og voldssaker dominerer

Konfliktrådet i Nordland mottok 700 saker i løpet av 2019.

Den største saksmengden, 27 prosent, omhandler voldssaker og trusler.

– Det er ofte straffesaker som er sendt oss fra Nordland politidistrikt. Her er det også overvekt av unge gjerningspersoner mellom 15 og 25 år. I disse sakene får fornærmede og gjerningspersoner tilbud om å snakke sammen om lovbruddet som har skjedd, for så å komme frem til en skriftlig avtale som handler om hvordan gjerningsperson kan rette opp noe av det som har skjedd, skriver konfliktrådet i Nordland i en pressemelding.

Mye nabokonflikter

Nest størst er kategorien nærmiljøkonflikter som ofte er saker direkte fra den enkelte innbygger. Det omhandler i hovedsak nabokonflikter av ulik art som snø, trampoliner og trær som er til sjenanse, støy, bruk av fellesareal og hundesaker.

– Vi ser at de som samtykker til å møte i Konfliktrådet ofte sammen finner gode løsninger på utfordringene de står i.

Over 50 unge

Det er 55 unge lovbrytere i Nordland mellom 15-18 år som har fått ungdomsoppfølging og én er idømt ungdomsstraff. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt. Møtet har fokus på ansvar og konsekvenser.

– Vi har også hatt 76 saker i Nordland der gjerningsperson har vært under 15 år.

Til å lede våre møter har vi meklere rundt i kommunene slik at meklingsmøtene kan være i den kommunen der lovbruddet har skjedd eller konflikten har oppstått. I Nordland har vi 58 meklere.

Flere får ungdomsstraff

Konfliktrådene i Norge mottok 7.383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde.

Antall ungdomsstraffer har økt til 71 i 2019 sammenlignet med 54 året før. Siden iverksettelsen i 2014 er 269 idømt ungdomsstraff, mens 1.984 har fått ungdomsoppfølging. I denne aldersgruppen er det spesielt viktig at lovbrudd får umiddelbare konsekvenser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tillegg til vold og trusler utgjør økonomiske konflikter 10,7 prosent av samlet sakstall (747 saker), nabokonflikter 9 prosent (627), naskeri 8,2 prosent (572) og krenkelser 7,1 prosent (496).

I løpet av 2019 er Konfliktrådet organisert etter samme geografisk inndeling som politidistriktene i Norge. Fra 22 til 12 konfliktråd, samtidig som samtlige 22 kontorer er opprettholdt med samme geografisk plassering og er tilgjengelighet for publikum.