Liv Signe Navarsete er forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet.
Liv Signe Navarsete er forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet. Foto: Sunniva Bornøy

Navarsete spør om Evenes-turbulens

ANDØY: Liv Signe Navarsete (Sp) ber samferdselsministeren svare på turbulens-problematikken på Evenes.

Som Bladet Vesterålen fortalte fredag, kan hangaren som skal bygges for maritime patruljefly (MPA) på Evenes føre til at Luftfartstilsynet gir restriksjoner for sivil flytrafikk.

Etter det Bladet Vesterålen kjenner til, kan det bli snakk om store restriksjoner for sivil trafikk på Harstad/Narvik lufthavn i framtida, dersom hangaren bygges der den er planlagt og ønsket av Forsvaret.

Om det lar seg gjøre å bygge hangaren et annet sted på Evenes flystasjon uten at det må gis omfattende restriksjoner for sivil trafikk – og hva dette i så tilfelle vil koste – er ikke kjent.

Forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, ber nå samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om å uttale seg i saken.

Navarsete har sendt dette skriftlige spørsmålet til Dale:

– Kan statsråden gjere greie for Luftfartstilsynet si tilråding i høve dei vedtekne planane for militær aktivitet på Evenes og Luftfartstilsynet sitt syn på om og i tilfelle kva konsekvensar utbygginga vil få for sivil luftfart?

I henhold til Stortingets reglement skal statsråden som spørsmålet er rettet til gi et skriftlig svar innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.