– Det er den som skiller Nordland fra resten av landet, mener NHO Nordland.
– Det er den som skiller Nordland fra resten av landet, mener NHO Nordland. Foto: Egil Blomsø

NHO-sjef i Nordland: – Takk pent og makuler alt sammen

– Det blir ikke flere arbeidsplasser langs kysten ved å sende pengene fra havbruket sørover, mener NHO Nordland.

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo mandag å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringa. NHO Nordland mener konsekvensen trolig være lavere skatteinntekter til kommunen og høyere beskatning av havbruksbedriftene. NHO Nordland ber Regjeringen makulere forslaget.

– Det blir ikke flere arbeidsplasser eller velferd langs kysten av å stoppe utviklingen i havbruket, eller ved å sende pengene den skaper sørover, sier Daniel Bjarmann Simonsen i ei pressemelding. Han er påtroppende regiondirektør i NHO Nordland.

Han betegner Nordland som Norges oppdrettssentrum, ut fra at fylket har over 20 prosent av den nasjonale produksjonen. Ifølge Simonsen har havbruk og fiskeri opplevd en vekst på rundt 270 prosent siden 2009.

– Det har bidratt til å opprettholde og utvikle små og store lokalsamfunn i fylket. I samme periode har den totale omsetningen i Nordlands næringsliv vært på 70 prosent, mot 56 prosent i det øvrige fastlands-Norge, påpeker han.

Den kommende regiondirektøren mener det ikke er noen overdrivelse å si at Nord-Norge er en motor i utviklingen av landet og at havbruksnæringa har spilt en avgjørende rolle for veksten i økonomien i fylket det siste tiåret.

– Uten havbruksnæringa ville veksten i Nordland vært på omtrent samme nivå som resten av landet. Det er den som skiller oss fra andre deler av landet, sier han i pressemeldinga.

– Det blir ikke mer lys i husan av å sende enda mer penger sørover. Det er det forslaget egentlig sier. Om forslaget går gjennom, vil det bli en betydelig bremsekloss for næringa, bedriftene og lokalsamfunn i Nordland. På sikt vil det også bi en bremsekloss for norsk økonomi, mener Simonsen.

Han beskriver mangel på folk som den største utfordringen for Nordland.

– Det er avgjørende for attraktive bosted og nærsamfunn å ha solide og bærekraftige bedrifter som satser på framtida lokalt, mener regiondirektøren.

Han understreker at havbruksnæringa er konkurranseutsatt, og at nye produksjonsmetoder og produksjon utenfor Norge vil bety økt konkurranse og produksjon, og potensielt lavere inntekter for norske produsenter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Forverring av rammebetingelsene vil derfor være en gavepakke til våre konkurrenter. Det er kortsiktig å tro at havbruksnæringa er bærekraftig i dagens form. Havbruksbedriftene må ha muskler til å investere seg ut av miljøproblemene. Det gjøres best lokalt, og ikke fra et kontor i Oslo, heter det fra NHO Nordland.