Oppdrettslaks
Oppdrettslaks Foto: Tor Johannes Jensen

Nordlaks saksøker staten

HADSEL: Nordlaks Oppdrett krever 1,7 millioner kroner tilbake fra staten etter å ha fått tvangsmulkt på grunn av lakselus.

Nordlaks Oppdrett mener tvangsmulkten ble gitt på feil grunnlag, skriverIntrafish (krever abonnement), som forteller at stevningen er rettet mot staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Den er levert inn ved Vesterålen tingrett av Nordlaks’ advokat Oddmund Enoksen.

Det var i fjor høst Mattilsynet registrerte for høye lusenivå på Nordlaks-lokalitetene Sortevika og Skøyen i Dyrøy i Troms. Det ble gjort vedtak om nødvendige tiltak forå komme under lusegrensa, men fristen ble utsatt på grunn av «sen uttalelse og pågående saksbehandling». Men Mattilsynet bestemte at Nordlaks skulle få dagmulkt hvis de ikke kom under grensa. Nordlaks klagde og fikk medhold for Sortevika i august i år, men ikke for Skøyen. Siden tvangsmulkten er betalt, krever Nordlaks den tilbake med renter. Det utgjør 1.747.525 kroner.

Det går også fram av stemningen at Nordlaks blant annet mener det ikke var fysisk mulig å tømme lokaliteten innen fristen selskapet fikk fra Mattilsynet. Intrafish siterer fra stevninga: «Gitt mengden fisk på lokaliteten, måtte det gjennomføres ti turer med brønnbåt for å tømme lokaliteten. Gitt avstanden mellom Skøyen i Dyrøy og slakteriet på Børøya i Hadsel, var det ikke mulig å gjennomføre meir enn en tur i døgnet. Så selv for det tilfellet at brønnbåten hadde lagt alle andre oppdrag til side, ville det minimum ta ti dager å tømme lokaliteten. Før første tur kunne gjennomføres, måtte fisken settes på fasting. Og fastinga måtte vare i minst ei uke», heter det.

Mattilsynet mener derimot det var Nordlaks egne valg og prioriteringer som førte til at lokaliteten ikke var tømt før fristen, blant annet fordi man valgte å behanle fisken framfor å slakte ut, og fordi selskapet disponerte en ekstra brønnbåt i denne perioden.

IntraFish har bedt departementet om kommentarer til saken, uten å få svar. Nordlaks ønsker heller ikke å kommentere saken. Saka er ifølge Intrafish ventet å komme opp til våren.