Ambulansejetflyet på Gardermoen.
Ambulansejetflyet på Gardermoen. Foto: BSAA/Johnny Vaet Nordahl

– Normal ambulansefly-drift fra 1. august

Fra månedsskiftet har Babcock nok ferdigtrente piloter til å holde luftambulansen i gang over hele landet, melder de.

– Babcock vil ha alle flyene i ambulanseflytjenesten i normal drift fra 1. august. Det innebærer at det vil være døgnkontinuerlig beredskap med kortbanefly på alle baser hvor det er påkrevd, og et jetfly i døgnberedskap på Gardermoen, skriver selskapet i en pressemelding.

Daglig leder Marius Hansen berømmer alle som har stått på i en krevende overgangsperiode, og takker for det han kaller en formidabel innsats.

Noen trener fremdeles

Hansen mener ifølge meldingen at overgangsperioden har vært spesielt krevende, i og med at pilotene som ønsket å fortsette i tjenesten var i full jobb hos tidligere operatør frem til overtakelsen.

- Da vi overtok driften av ambulanseflytjenesten 1. juli, overtok vi samtidig arbeidsgiveransvaret for 91 piloter fra forrige operatør. Siden disse pilotene var i full jobb frem til overtakelsen, var det ikke mulig å få dem helt ferdig trent på forhånd. Pilotene har derfor gjennomført trening og utsjekk etter hvert som de kom på vakt på sine respektive baser, sier Hansen.

70 av 91 overgangspiloter har fullført treningen ifølge Babcock.

– Sammen med de pilotene Babcock hadde tilgjengelig før overtakelsen, er det nå nok piloter tilgjengelig til å fylle alle vaktplaner. I tillegg vil Babcock fortsatt ha fly og personell i Sverige i beredskap etter behov. Treningen av de pilotene som fortsatt ikke er sjekket ut, vil fortsette til alle har kommet gjennom, skriver selskapet.

Slutt på helikopter

Flere av de mindre flyplassene i Øst-Finnmark måtte klare seg uten ambulansefly i overgangsperioden. Dermed stilte Forsvaret med helikopter stasjonert i Kirkenes.

Helse Nord anmodet først om å forlenge beredskapen, men stoler nå på at Babcock har kontroll på flyvningene.

– Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har også etter 1. juli fått det. Med innleie av Forsvarets Bell-helikopter og to ekstra fly fra Babcock, har beredskapen i luftambulansen vært god. De to første ukene bisto også to innleide fly fra Sverige. Det har ikke vært meldt om uheldige pasienthendelser, skriver Helse Nord i en melding.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket at innkjøringsutfordringene i ambulanseflytjenesten var unngått, men nok en gang viser helsetjenesten sin gode evne til å takle akutte utfordringer, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.