Flere skip: Hurtigruten får støtte til å seile mer. Foto: Roger Vagle

Ny avtale: Fem skip mellom Bergen og Kirkenes

Samferdselsdepartementet og Hurtigruten har blitt enige, og selskapet trapper opp fra nyttår.

Forrige uke kunne departementet opplyse om at det var i forhandlinger med kystruterederiene om å få tre ekstra skip langs kysten, etter et vedtak i Stortinget.

Koronapandemien og det resulterende fallet i cruisepassasjerer har gjort at Hurtigruten bare har hatt to skip seilende den siste tiden, og da bare mellom Trondheim og Kirkenes. Men nå blir det forandring.

– Fra januar setter Hurtigruten Norge inn fem skip i ruten mellom Bergen og Kirkenes for å styrke gods- og lokaltrafikken. Fra januar 2021 vil alle de 34 havnene langs ruten mellom Bergen og Kirkenes få anløp omtrent annenhver dag, melder Hurtigruten i en pressemelding.

Avtalen gjelder for første kvartal 2021. Hurtigruten skriver i pressemeldingen at selskapet skal drive samtlige fem skip.

– Opptrappingen betyr at et stort antall/flere hundre permitterte sjøfolk i Hurtigruten Norge vil kunne komme tilbake på jobb, står det i meldingen.

Under normale forhold ville det seilt 11 skip langs norgeskysten som en del av kystrute-ordningen, som er delvis sponset av staten. Hurtigruten tapte fire av seilingene til Kystruten Havila ved siste anbud, og Havila skulle opprinnelig begynt å seile i januar 2021. Men Havila har vært forsinka med å få inn hurtigruteskipene sine.

Hurtigruten hadde opprinnelig planer om å fortsette med flere seilinger enn det staten sponser, takket være god turistpågang på hurtigruteseilingene. Cruiseturismen har imidlertid stoppet opp under mesteparten av koronapandemien.

Les også
Forhandler med kystrute-rederiene om ekstra hurtigruter