Nordland fylkeskommune)
Nordland fylkeskommune)

Ny tunnel mellom Bleik og Andenes: Nå starter planlegginga

ANDØY: Tunnelen mellom Bleik og Andenes kan bli påbegynt i 2021, og får inntil to års byggetid.

Det er vurdert flere løsninger for strekningen og Statens vegvesen anbefalte til slutt at det bygges en tunnel mellom Bleik og Kleivodden. Mandag 8. april ble forslaget godkjent av Andøy kommunestyre.

– Strekningen i Andøy er særlig rasutsatt. Så det er veldig bra at planleggingen av en permanent rassikring på fylkesvegen nå kommer i gang, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) i ei pressemelding.

Posjektet skal gi sikrere veg med tanke på rasfare, og redusert fare for stengning. Det skal bygges cirka 1,1 kilometer ny og rassikret veg og en tunnel på cirka 1,2 kilometer.

Tunnelen vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for kjørende, samt bedre trafikksikkerhet for gående og syklende.

Flere alternativer

I tillegg til rasoverbygg og sjøfylling ble det vurdert forskjellige tunnelalternativer. Etter å ha vurdert økonomi, konsekvenser, sikkerhet og gjennomførbarhet ble det anbefalt en rassikringstunnel langs eksisterende veg mellom Bleik og Kleivodden.

– Alternativet gir først og fremst god rassikring og er det alternativet som de fleste parter signaliserte at de kunne akseptere. Dette er også et alternativ som vi kan gjennomførbare innenfor den økonomiske rammen fylkeskommunen har satt, på 263 millioner kroner, sier samferdselsråd Eggesvik.

Videre fremdrift

Forslaget til reguleringsplan skal være ferdig høsten 2019 og legges da ut på offentlig høring. Da vil det også arrangeres et folkemøte der planforslaget presenteres og hvor interesserte kan stille spørsmål.

Planen være vedtatt innen utgangen av 2019. Dette gir en mulig byggestart i 2021. Det er beregnet 1,5 til to års byggetid.