Vegnavn: Utbygging av nye felt for fritidsboliger på Nes gjør det nødvendig å vedta nye adressenavn i Lødingen. Foto: Svein Rist

Nye vegnavn i Lødingen

LØDINGEN: Lødingen kommune har sendt formannskapets forslag til nye adressenavn på veger ut på høring.

For en administrasjon som over lang tid har vært både underbemannet og presset på tid vil det forekomme at saker ikke kan effektueres med umiddelbar virkning.

Formannskapets innstilling på nye vegnavn, eller adressenavn som det formelt heter, synes å være en slik sak. Medlemmene i ovenfornevnte organ fattet nemlig sitt vedtak 2. mai i fjor.

Personer som ønsker å komme med innspill til de nye navneforslagene har nå frist på seg til 9. mars til å komme med disse.

Eventuelle merknader må være skriftlig og begrunnet.

Forslag

I likhet med andre veger i Lødingen har formannskapet slått fast at også de nye adressenavnene skal skrives med veg.

I det saka sendes ut på høring fremkommer følgende forslag fra politisk hold i Lødingen kommune;

Nygårdsfjellet, Stormyra, Korsvikvegen, Moen, Langstrand, Buktvika, Silvikvegen, Gangarhaugen, Rødberghaugen, Indre Neshamnveg, Ytre Neshamnveg.

Eventuell korrigering av formannskapets navneforslag vil være neste steg på veien. Deretter vil navneforslagene bli sendt til Stedsnavntjenesten for uttalelse. Vel tilbake herfra vil formannskapet vedta endelige navneforslag.