Per Harald Christensen.
Per Harald Christensen. Foto: Katrine V. Rist

Nyskolen blir rimeligere enn antatt i Lødingen

LØDINGEN: Bygging av ny skole, nye gangvei, snuplass og oppgradering av Skoleveien fra dagens barneskole og opp til idrettshallen ser ut til å koste mindre enn ventet.

Dette kunne kommunalsjef Per Harald Christensen opplyse om da han i torsdagens møte i kommunestyret redegjorde for status knyttet til bygging av ny 1-10-skole.

I rute

Ifølge Christensen er arbeidet med det nye bygget i rute. Det betyr at skolen innvendig skal stå ferdig senest 23. juni. Uteområdet skal være ferdig en måned etter.

– Skolen starter den 19. august. Det betyr at vi kan få en uke der det arbeides med uteområdet samtidig som det er elever på skolen, fremholdt kommunalsjef Christensen.

Rimeligere

Kommunestyret har bevilget en ramme på 183,9 millioner kroner til bygging av skole, samt etablering av vei og parkeringsplass.

– Så langt tyder den økonomiske utviklingen på at prosjektet kan bli billigere enn antatt. Ifølge økonomisjefen ligger det så langt an til en samlet kostnad på 170 millioner kroner, uttalte Christensen.

Kommunalsjefen roste også samarbeidet med entreprenøren for prosjektet, Sortland Entreprenør.

– Alt har vært på stell hele veien. God orden og god sikkerhet er ivaretatt gjennom hele prosjektperioden, fremholdt kommunalsjef Per Harald Christensen.

Elever og lærere ved barne- og ungdomsskolen var i går, fredag, på befaring i den nye skolen.