Nytt journalsystem har skapt trøbbel: – Vi beklager ovenfor de pasienter som er berørt

Nytt system: Sykehuset på Stokmarknes. Illustrasjonsfoto.

Det har mandag oppstått driftsproblemer i forbindelse med overgang til nytt journalsystem ved Nordlandssykehuset.

– Om en ikke klarer å få til en løsning innen rimelig tid, vil det være aktuelt å ta i bruk det gamle journalsystemet, DIPS Classic ved Nordlandssykehuset, opplyser Helse Nord i ei pressemelding.

Akuttfunksjoner ved sykehusene fungerer likevel, og igangsatte operasjoner går som planlagt. Polikliniske pasienter, som kan vente, vil bli sendt hjem og får ny time til konsultasjon. Annen pasientbehandling ved sykehusene går som planlagt, blir det opplyst.

Helse Nord IKT, som drifter journalløsningen, får bistand av leverandøren om feilsøking og er i gul beredskap inntil feilen er utbedret.

– Det er sterkt beklagelig at vi opplever problemer ved overgang til nytt journalsystem. Vi er glade for at Helse Nord IKT arbeider med feilretting og at leverandøren velvillig bistår oss i den sammenheng. Samtidig må vi få beklage ovenfor de pasienter som er berørt, sier eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen.

Hun sier videre at overgangen til det nye journalsystemet er godt planlagt, men at det likevel dessverre oppsto problemer som fikk konsekvenser ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.