Liv Signe Navarsete, forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet.
Liv Signe Navarsete, forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet. Foto: Forsvaret

Nytt Navarsete-spørsmål

ANDØY: Liv Signe Navarsete (Sp) utfordrer igjen forsvarsministeren om utbygginga av MPA-base på Evenes.

Navarsete har sendt skriftlig spørsmål til Frank Bakke-Jensen (H) om kostnadene knyttet til utbygginga på Evenes:

– Kan statsråden klargjøre hva som er de samlede kostnadane i statsbudsjettet knyttet til flyttinga av maritime overvåkingsfly fra Andøya til Evenes flystasjon – altså ikke medregnet kostnadene knyttet til utbygging av QRA-base på Evenes? spør Navarsete.

Hun viser til at Senterpartiet i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet stilte følgende spørsmål: «Hva er siste oppdaterte anslag for de totale kostnadene knyttet til å flytte basen for maritime overvåkingsfly fra Andøya til Evenes, og hva er de totale utgiftene knyttet til dette prosjektet i statsbudsjettet 2020».

Finansdepartementet svarte da at «I Prop. 1 S (2019-2020) er det avsatt om lag 1,5 milliarder kroner til etableringen på Evenes».

– Det framstår uklart i svaret om de totale kostnadene i 2020 er knyttet til både flytting av maritime overvåkingsfly og etablering av QRA på Evenes, eller om hele beløpet på 1,5 milliarder kroner er knyttet alene til flyttinga av maritime overvåkingsfly fra Andøya til Evenes flystasjon, skriver Navarsete.