Leder konferanse: Oda-Regine Elvenes fra Sortland. Foto: Roger Vagle

Oda-Regine (18) fra Sortland leder stor konferanse om forebygging av vold

Oda-Regine Elvenes (18), leder i Ungdommens fylkesråd i Nordland, skal over to dager lede en stor konferanse om forebygging av vold og overgrep mot barn og ungdom.

– Vold og overgrep mot barn og unge er et utrolig viktig tema som det trengs mer søkelys på. Jeg har vært engasjert i temaet i lengre tid gjennom prosjektet «Æ e mæ» i Sortland kommune, et viktig pionerprosjekt i barnehager og skoler som ble startet opp av kommunen i 2011. Prosjektet hadde som mål å hindre overgrep og vold mot barn ved hjelp av «hverdagsforebygging», sier Oda-Regine Elvenes.

– Gjennom «Æ e mæ» har jeg skjønt hvor viktig det er å snakke om dette temaet og få det fram i lyset. Det er et stort og viktig samfunnsproblem, men samtidig tabubelagt. Vi må bryte dette tabuet og snakke åpent om det, sier Elvenes.

Hun skal altså lede den store konferansen Barnets beste - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge, onsdag og torsdag denne uken. Med seg har hun Vegard Sem som er leder av ungdommens fylkesutvalg Trøndelag og Ole Martin Melbøe Nygård fra Ungdommens fylkesråd i Troms og Finnmark.

Nettovergrep

Et tema som ungdommene har løftet inn i programmet på konferansen er overgrep og vold over nett.

– Dette er et svært viktig tema, som vi klart signaliserte måtte få en plass på konferansen. Vi er glad at arrangørene lyttet til oss, sier Oda-Regine som ser fram til å lose de 1.500 deltakerne gjennom konferansen.

Skremmende tall

Det er statsforvalteren i Troms/Finnmark, Nordland og Trøndelag, sammen med Regionalt ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) som står bak den digitale konferansen. Målgruppen er absolutt alle som jobber med barn og unge.

– Vold og overgrep mot barn og unge er mye mer omfattende enn de fleste av oss våger å tro, sier Nina Skille som er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland. Hun eksemplifiserer:

· 1 av 5 barn opplever vold, som å bli slått, kløpet eller lugget.

· 1 av 20 barn opplever alvorlig fysisk vold.

· 1 av 20 barn opplever seksuelle overgrep fra en voksen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

· 1 av 5 barn opplever seksuell krenkelse fra et annet barn.

- Vi har også sett en økning under pandemien:

· 1 av 6 barn fortalte om minst én form for vold eller overgrep.

· 20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang under nedstengningen.

· Det har vært en stor økning i antall nettovergrep.

Må tørre å se

– Aller først handler det om å tørre å se. Alle som omgås barn og unge må ha kunnskap om vold og overgrep, slik at de tidlig kan identifisere, følge opp og hjelpe barn og unge. I tillegg må man ha kompetanse på å snakke med barn om dette.

Skille påpeker at å jobbe forebyggende for at ingen barn og unge utsettes for vold og overgrep, ikke kan overlates til noen få enkeltpersoner i en kommune.

– Arbeidet må prioriteres gjennom handlingskompetanse, og i en handlingsplan mot vold og overgrep i alle landets kommuner. Dette er bakgrunnen for konferansen vi nå arrangerer, som handler om forebygging gjennom formidling av viktig kunnskap og forskning, avslutter Nina Skille.