Også her oppheves den lokale smittevernforskriften

Slakker av: Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen ser ikke grunnlag for å videreføre lokal smittevernforskrift i Lødingen etter 12. august. Foto: Svein Rist

LØDINGEN: Den lokale smittevernforskriften i Lødingen kommune videreføres ikke etter utløpsdato 12. august.

Det betyr at kommunen fra og med 13. august følger nasjonale forskrifter og veiledninger.

Den lokale forskriften kom som svar på smitteutbruddene i Harstad-området og i Vesterålen i andre halvdel av juli. Lødingen kommune innførte fra 26. juli de samme tiltakene som Kvæfjord, Harstad, Tjeldsund og Evenes kommuner i egen forskrift. Formannskapet i Lødingen videreførte forskriften i vedtak fra 28. juli, med virkningstid til og med 12. august.

– I dag har beredskapsledelsen i kommunen blant annet vurdert helheten i smittesituasjonen lokalt og i regionen, publikums respons, kapasitet for testing og smittesporing og framdrift i vaksinasjonsprogrammet. Alle faktorene taler for at vi nå kan gå tilbake til de nasjonale retningslinjene, sier kommunedirektør Per Gunnar Johnsen.

– Publikum oppfordres fortsatt til å teste seg når symptomer oppstår. Det er til stor hjelp for smittesporing, og for få brutt smittekjeden.