Vesterålen padleklubb fikk en realistisk og lærerik øvelse sammen med RS Knut Hoem i Prestfjorden onsdag ettermiddag.

Det ble øvd på forskjellige senarier med blant annet opptak av bevistløs person fra vannet etter kajakk-velt.

– Vi øvde på kameratredning og kajakk-velt, noe som er svært viktig å kunne.

– Dette ble en nyttig øvelse for alle parter, sier skipper på RS Knut Hoem, Hallstein Nilsen. Han hadde med seg redningsmennene Olaf og Nils om bord på redningsskøyta.

– Vi fikk testet synbarheten på vårt utstyr etter at det var satt på redar-reflekser på padleårene til padlerne, sier Hallstein Nilsen.

Godt fornøyd

Marian Leonhardsen i Vesterålen Padleklubb er godt fornøyd med øvelsen.

– Vi fikk prøvd ut ganske mye. Redningsskøyta prøvde prototypen sin på løfteskrev, som fungerte såpass bra at vi også testet det med mann oppi, ikke bare kajakk, sier Marian Leonhardsen til Bladet Vesterålen.

Mannskapet fikk også øvd på å skyte ut line til padlerne. De sende ut redningsmann i sjøen for å hente en padler som lå i havet. I tillegg testet de ut forskjellige måter å ta padlerne om bord på Redningsskøyta, siden forskjellige metoder kan være aktuelt alt etter forhold og situasjoner.

Best med vest

– Det var også viktig for oss å få testet synlighet. Personen som hadde radarrefleks på åra si syntes ikke noe bedre på radaren enn de andre, i de forhold vi hadde i dag.

– Derimot var det markant bedre synlighet på en padler med gul refleksvest enn de andre i gruppa, spesielt på lang avstand og med mørk bakgrunn, sier Leonhardsen.

En slik øvelse har stor nytteverdi for padleklubben, da det kan bli lettere å håndtere situasjoner når en vet hvordan mannskapet, som leter etter padlerne, arbeider.

– Det at vi vet hvordan de sannsynligvis vil ta oss om bord gjør at vi kan være bedre forberedt når de kommer til stedet.

Bedre forberedt

Det vil være lettere for redningsmannen å få tak i den skadde om personen ikke sitter i sin kajakk midt i en flåte på fem.

– Det at vi har kjennskap til hverandre og snakker samme språk kan også forenkle, om vi en dag får en reell nødsituasjon når vi er ute.

– Mot slutten av øvelsen kjørte redningsskøyta rundt oss, slik at vi fikk bølger og straum å øve litt i. Dette var noe særlig ferskingene syntes var veldig artig. Litt moro skal man jo også ha det, sier Marian Leonhardsen.