Hjalmar Martinussen er redaktør i Øksnesavisa.
Hjalmar Martinussen er redaktør i Øksnesavisa.

Øksnesavisa tar selvkritikk

– Øksnesavisa ønsker overhodet ikke å undergrave en politisk prosess, sier Hjalmar Martinussen, redaktør Øksnesavisa.

– Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har sterke meninger om at meningsmålingen om hvem folk vil ha som ordfører i Øksnes, er basert på feil grunnlag, heter det i ei pressemelding fra Øksnesavisa.

Øksnesavisa presenterte en uhøytidelig meningsmåling torsdag 29. august, der 96 tilfeldige personer ble stoppet på gata, for å avgi stemme hvilken ordførerkandidat de ønsket de neste fire årene.

– Hensikten var å presentere en uhøytidelig måling blant Øksnes befolkning på hvem den enkelte stemmegiver foretrekker som som ordfører, uavhengig av parti. Øksnesavisa foretok en slik måling ved sist valg, og også denne gangen lå det an til å bygge over samme lest, heter det.

Stemmeseddelen innholdt de åtte aktuelle kandidatene, og de som ble spurt på gata skulle stemme på den de ønsket ved å krysse i den aktuelle ruten. Stemmeseddelen skulle da stikkes i stemmeesken av den som ble spurt, og telles opp av redaksjonen ved gjennomført undersøkelse.

– Underveis i undersøkelsen oppdages det at deler av stemmegivingen skjer via telefonen. Teknikken blir stoppet umiddelbart, og de ni stemmene som kom per telefon blir forkastet, og undersøkelsen fortsatte som den var tenkt. Ni nye stemmesedler ble trykket opp, og stemmingen fortsatte ute på gata, skriver ØA-redaktør Hjalmar Martinussen i pressemeldinga.

– At noen personer ble oppringt har naturlig nok ikke gått upåaktet hen i deler av Øksnes politiske kretser, og Øksnesavisa har fått tildels sterke reaksjoner på feil metodebruk.

Redaktøren beklager det som skjedde.

– Øksnesavisa ønsker overhodet ikke å undergrave en politisk prosess.

– Øksnesavisa har ikke bevisst valgt en slik metode for å påvirke et valgresultat. Vi skjønner at det kan stilles spørsmålstegn ved ØAs integritet, når dessverre slike alvorlige feil oppstår. Det ble begått en alvorlig feil, ikke med viten og vilje, men av uaktsomhet. Fremgangsmåten er under enhver kritikk. Øksnesavisa vil ta grep for å hindre gjentakelse, og redaktøren skal bestrebe seg ytterligere for at Øksnesavisa skal være etterrettelig, troverdig, objektiv og med saklig tilnærming til sak og intervjuobjekt, heter det i pressemeldinga.