annonse

Øksnesmann frifunnet for fiskejuks

Vesterålen tingrett
Vesterålen tingrett: (Illustrasjonsfoto) (Foto: Inger Merete Elven)

En mann fra Øksnes er i Vesterålen tingrett frifunnet for påstander om mangelfull rapportering av fangst.

Inger Merete Elven

Ifølge dommen, skal mannen ha rapportert inn 23 prosent mindre fangst til Fiskeridirektoratet enn han faktisk leverte da han fisket i Lofoten i mars i år. For dette sto han tiltalt for brudd på Havressursloven.

Tingretten har pekt på at gytende torsk fanget på vinteren har en høyere vekt enn ellers i året, i hovedsak på grunn av rogna.

– Spørsmålet blir om det ved estimering av vekta skal legges til grunn en faktor på 1,5, eller om det er forutsatt i loven at det for vinterfanget gytetorsk skal anvendes en annen faktor for beregning av fangstens rundvekt, heter det i dommen.

Tingretten har vist til en lignende sak i Frostating lagmannsrett, der underrapporteringen var på 17,8 prosent, og der tiltalte ble frifunnet. Man har kommet fram til at hensynet til likebehandling tilsier at øksnesmannen også skal frifinnes for straffeansvar, og at det ikke er grunnlag for å ilegge et inndragningsforelegg.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse