Ønsker mer næringsareal

SORTLAND: Man Eiendom AS fremmer overfor Sortland kommune ønske om å kjøpe næringstomt i Vestmarka Næringsområde, på inntil 5.000 kvadratmeter.

– Området skal benyttes til etablering av næringsbygg og lager, fortrinnsvis for utleie, heter det i brevet fra Njål Håvard Røkenes, som representerer både Man Eiendom AS og Vestmarka Industribygg AS.

De to firmaene er i dag lokalisert i Verkstedveien sør for høyspentlinjen.

– Det er tidligere kommunisert fra Sortland kommune, at ved en eventuell fremtidig omlegging av høyspentlinjen i bakken vil Man Eiendom og Vestmarka Industribygg få erverve arealet som frigjøres mot sine tomter. Det er ønskelig at det etableres en opsjonsavtale mellom partene i saken, skriver Røkenes i sin henvendelse til kommunen.