Kvæfjord er positiv til etablering av et nasjonalt senter for såkalt Outsider Art i kommunen.
Kvæfjord er positiv til etablering av et nasjonalt senter for såkalt Outsider Art i kommunen.

Ønsker nasjonalt senter for Outsider Art i Kvæfjord

KVÆFJORD: Kvæfjord kommunestyre er positiv til tiltaket med etableringen av et nasjonalt senter for Outsider Art, med museum i Kvæfjord og kunsthall i Harstad.

Kommunestyret forutsetter at staten, fylkeskommunen og Harstad kommune bidrar minst i den størrelsesorden som er forutsatt i denne saken, og at kommunestyret prioriterer tiltaket i fremtidige budsjett-og økonomiplaner. Kvæfjords andel forutsettes å være 20 prosent, og utgjør 275.000 kroner per år.

Støtter museums-strategien

Kommunen stiller altså seg bak Sør-Troms mseums strategi om en videreføring og oppgradering av muséet på Trastad Samlinger, inklusive oppgradering av bygg og utstillinger,samt en kunsthall i Harstad, som skal være arena for formidling av primært Outsider Art fra hele landet.

Outsider Art er en kunstform hvor utøvere er syke i en eller annen form, har intellektuelle vansker eller lærevansker, og som lever eller har levd i randsoner av samfunnet. Utøvere av denne kunstformen står ofte utenfor det etablerte kunstmiljøet, blant annet er det kunstnere med psykiske lidelser og/eller utviklingshemning. Begrepet Outsider Art framhever betingelsene for kunstverkets sosiale opphav, samtidig som det sier noe om kunstnerens kulturelle marginalitet, skriver administrasjonssjefen i saksframlegget.

Særegent museum

Trastad Samlinger ivaretar som eneste museum i Norge oppgaven med å formidle hva Outsider Art-gruppen står for i historisk sammenheng. Og de muligheter og talent den har i dag. Et tidligere prosjekt der Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommunene var involvert, viste prosjektresultatene at det finnes svært aktive Outsider Art-utøvere i Norge i dag. De har stort utviklingspotensial, men har også behov for koordinering og samordnng av deres kunnskap, evner og produksjoner gjennom et nasjonalt senter. Dette samsvarer med Trastad Samlingers videre utviklingspotensial og visjon om å arbeide for at Outsider Art-utøvere skal kunne arbeide og bli inkludert i kunst- og kulturtilbudet i Norge, på linje med andre, avhengig av individuelle forutsetninger.

Det pekes på at etableringen av et Nasjonalt Senter for Outsider Art ikke bare er en satsing på kunst- og kulturrelaterte opplevelser for befolkningen generelt, men også spesielt for stedsutvikling, reiselivsnæring,identitet og livskvalitet i regionen g i landsdelen.