Autolineren «Geir II» har funnet gytende torsk ved Jan Mayen.
Autolineren «Geir II» har funnet gytende torsk ved Jan Mayen. Foto: Audun Hjertager / Havforskningsinstituttet

Oppdaget torskgyting ved Jan Mayen

En fiskebåt som kartlegger fisk ved Jan Mayen har tatt torsk som gyter ved Jan Mayen. – Dette er ny kunnskap for oss, sier Havforskningsinstituttets Bjarte Bogstad.

– Det er ikke dokumentert torskegyting ved Jan Mayen tidligere, sier Bogstad. Han er Havforskningsinstituttets bestandsansvarlige for nordøstarktisk torsk og leder den forskningsmessige delen av kartleggingsfisket.

Tar prøver

I fjor sommer og høst fikk linefartøyet «Loran» omtrent 450 tonn torsk ved Jan Mayen, noe som vakte stor interesse i fiskerinæringa. Derfor bestemte Nærings- og fiskeridepartementet at det skal gjennomføres kartleggingsfiske ved Jan Mayen i år og satte av en samla kvote på 800 tonn til dette.

«Geir II» – som har gjort de overraskende oppdagelsene – er en av to som ble trukket ut til forsøksfisket.

Forskerne mener at store torskebestander ved Island og i Barentshavet, sammen med varmere havklima, kan være av forklaringene på torskegytinga ved Jan Mayen.

{{imageLeft}}

Kartet viser stasjonene hvor «Geir II» har fiska etter torsk. (Havforskningsinstituttet)
Kartet viser stasjonene hvor «Geir II» har fiska etter torsk. (Havforskningsinstituttet)
Jan Mayen, sett fra den sida som vender mot Norge.
Jan Mayen, sett fra den sida som vender mot Norge. Foto: Mareno Leonhardsen

Barents, Island og kyst

Av 86 øresteinsprøver som «Loran» leverte til Havforskningsinstituttet av «Jan Mayen-torsker» i fjor, viste 79 seg å være eldre enn ni år. DNA-analyser viste at bortimot 60 prosent av disse fiskene var nordøstarktisk torsk (barentshavtorsk), mer enn 30 prosent var islandstorsk og sju prosent var norsk kysttorsk. Prøver som dette er også nå med heim fra Jan Mayen. Det blir også tatt mageprøver for å kartlegge dietten til torsken i dette området. Til høsten er det også planlagt å merke torsk.

– På den måten får vi best mulig datagrunnlag når vi skal fastslå hvor torsken ved Jan Mayen kommer fra, sier Bjarte Bogstad.

Nesten all torsk som ble fisket var mellom 70 og 100 cm lang, og det var lite bifangst av andre arter. Det aller meste av den er tatt sør for øya, og i enkelte områder var fangstratene på nivå med det man kjenner til fra kommersielt fiske i andre områder. Da toktet startet i slutten av april var det mye gytende torsk i fangstene, mens nå er mesteparten av torsken utgytt, forteller Bogstad.

– Det er ganske sannsynlig at havstrømmene frakter med seg torskelarver og -yngel fra Norskekysten og vestover, og at denne torsken kan vokse opp i Jan Mayen-området, sier Bogstad.

Tidligere observasjoner

Det er langt fra første gang det observeres torsk ved Jan Mayen, selv om det ikke er registrert gyting tidligere. Av rapporter og statistikker finner Bogstad de tidligste opplysninger om torsk ved Jan Mayen fra 1929, da ansatte i Statens havnevesen undersøkte mulighetene for å bygge havn på Jan Mayen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tidlig på 1930-tallet ble det gjennomført fiskeriundersøkelser for å finne ut av mengden torsk ved Jan Mayen. Fangstene varierte sterkt, og det kom aldri i gang noe omfattende fiske i området. Seinere har det også dukket opp torsk under rekeundersøkelser ved Jan Mayen, og det som innblanding under rekefiske på 1980-tallet, sier Bogstad.

Derimot ble det bare funnet minimale forekomster av torsk i området under et forskningstokt i 2011, forteller Havforskningsinstituttet.

Rett vest

Den 377 kvadratkilometer store vulkanøya Jan Mayen er siden 1930 en del av Kongeriket Norge. Den er ikke et biland og omfattes ikke av Svalbardtraktaten. Øya administreres av Fylkesmannen i Nordland, men regnes ikke som en del av Nordland fylke.

Kartet viser stasjonene hvor «Geir II» har fiska etter torsk. (Havforskningsinstituttet)
Kartet viser stasjonene hvor «Geir II» har fiska etter torsk. (Havforskningsinstituttet)

Tror du Jan Mayen ligger ved Svalbard? Nei, ikke i nord. Nesten tusen kilometer derfra. Jan Mayen ligger alene vest i Norskehavet, 910 km fra fastlandet, med Grønland som nærmeste land 460 km i vest, og 560 km sydvest til Island. På øya ligge et av Norges høyeste fjell, vulkanen Beerenberg på 2277m, kledt av isbre på toppen. Fiskerisonen ved Jan Mayen er 293.049 kvadratkilometer – nesten som fastlands-Norge. Bortsett fra to kvadratkilometer der forsknings- og mannskapsstasjonen med flystripa ligger, er øya fredet som naturreservat. (Wikipedia)