MPA-tomta: – En stor tomt for hangarene til overvåkingsflyene er klar for bygging på Evenes og de store kontraktene i utbyggingen er inngått, skriver ordførerne i regionen i ei pressemelding. Foto: Innsendt

Ordførerne i Evenes-området kvesser klørne: – Vi stoler på Arbeiderpartiet

Ordførerne i Narvik, Evenes, Harstad og Tjeldsund har søndag ettermiddag sendt ut ei felles pressemelding angående oppbyggingen på Evenes flystasjon, der det legges press på Arbeiderpartiet.

Senterpartiet og SV har krevd omgjøring av det fem år gamle vedtaket om å bygge opp Evenes som base for maritime overvåkingsfly (MPA). De ønsker flyene stasjonert på Andøya.

Les også
Ap-topp i Andøy fnyser av kravet fra ordførerne i Evenes-området

– Siden vedtaket i Stortinget i 2016 er det investert og inngått kontrakter for flere milliarder på Evenes, og Forsvaret har ansatt nærmere 200 personer på basen som skal ta imot flyene når de kommer fra USA til Evenes om noen få måneder, skriver ordførerne i Narvik, Evenes, Harstad og Tjeldsund.

Ordførerne forventer at beslutningen ligger fast når Arbeiderpartiet nå skal lede en ny regjering.

– Det er lenge siden det var for sent å gjøre om på dette vedtaket. Både basen og organisasjonen er under oppbygging. Mye er klart allerede og enda mer i løpet av neste år. Folk har flyttet til Evenes-området for å være klare til å gjøre jobben herfra. Flyene er her om noen få måneder, sier ordførerne Kari-Anne Opsahl (Harstad), Helene Berg Nilsen (Tjeldsund), Terje Bartholsen (Evenes) og Rune Edvardsen (Narvik) i en felles uttalelse.

Les også
– De er forplikta til å finne ei løsning

Ordførerne skriver at de er opptatt av at det er strategiske, nasjonale og sikkerhetspolitiske vurderinger som ligger bak beslutningen om å bygge opp Evenes, og at store endringer i forsvarspolitikken ikke bør være tema for regjeringsforhandlinger.

– Dette er langsiktig forsvarspolitikk, og ingen lokaliseringsdebatt mellom vår region og Andøya. Vi har fra vår side lagt mye krefter i å ta det ansvaret nasjonale myndigheter har gitt oss og vi er godt rustet til å gi Forsvaret både gode boforhold, utdanning og andre tjenester de har behov for. Det er dessuten behov for hver krone på forsvarsbudsjettet, det kan ikke sløses bort store penger på slike omkamper. Samtidig forventer vi at Andøya får solid støtte fra staten i den positive omstillingen som allerede er i gang der, sier ordførerne.

Les også
Se hvem som dukket opp på Andøya: – Vi er klare for tøffe forhandlinger
Les også
Nestlederen bekrefter: SV vil kreve omkamp om Andøya
Les også
Ligger an til tøffe regjeringsforhandlinger: – Sikker på at vi berger Andøya
Les også
Nå forventer han at Sp og SV holder ord i Andøya-saken
Les også
Slik vil vesterålingene merke det om Sp får muligheten, lover Willfred
Kvesser klørne: Ordførerne i og rundt Evenes kvesser klørne i kampen for MPA-basen. Fra venstre: Terje Bartholsen (Evenes) Helene Berg Nilsen (Tjeldsund) Kari-Anne Opsahl (Harstad) og Rune Edvardsen (Narvik). Foto: Innsendt