Over 100.000 har fått studieplass

Nord Universitet: Har avdeling på Stokmarknes.

108.000 søkere har den siste uken fått tilbud om studieplass ved universiteter og høgskoler. Det er en økning på 8.000 sammenlignet med fjoråret.

– Nå kan over hundre tusen glede seg over å skulle ta steget inn i studielivet, kanskje for aller første gang. Det er godt nytt. Kompetanse blir det viktigste drivstoffet for både offentlig og privat sektor i årene som kommer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Økte poenggrenser

Av de 149.541 som søkte er over 135.742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det betyr at det er 12 prosent flere kvalifiserte søkere i 2020 enn i 2019.

– For å møte den økte etterspørselen, har vi satt av penger til 4000 nye studieplasser bare i år, sier Asheim.

Totalt har 8 av 10 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg. I år er det 27.743 kvalifiserte søkere som ikke har fått plass i hovedopptaket, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– I år er det rekordmange kvalifiserte søkere. Det er veldig bra. Det betyr at næringslivet, sykehus og skoler om noen år vil få tilgang på enda flere flinke folk. Når flere søker og flere er kvalifisert til plassene, er det også naturlig at poenggrensene for å komme inn på populære studier går noe opp, sier Asheim.

Medisin, nanoteknologi og honours-programmet i realfag er blant studiene med høyest poenggrense. Studier i fotojournalistikk, friluftsliv og europastudier med spansk er blant studiene hvor poenggrensen har økt mest.

Flere kvalifiserte til Nord

4.217 av søkerne som hadde Nord universitet som sitt førstevalg var kvalifisert for studiet de søkte på, som er en fremgang fra 3.887 kvalifiserte søkere i 2019. Mange vil bli sykepleiere og økonomer.

– Det er gledelig å se en økning i antall kvalifiserte søkere. Nord universitet har utdanninger som i stor grad etterspørres i samfunnet, og studenter som begynner sine studier til høsten vil om noen år tilføre Nordland, Trøndelag og resten av landet kompetanse på en rekke områder, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk.

Bekymret for studiehverdagen

– Vi er glade for å se at mange søker seg til høyere utdanning. Samtidig er vi bekymret for at de ikke kommer til å møte studiehverdagen de har krav på, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon, i ei pressemelding derfra.

Det siste semesteret har vært preget av koronasituasjonen ved at all undervisning har foregått digitalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– At all undervisning og oppfølging ble gjort digitalt var en nødløsning, og må ikke bli en hvilepute. Når studiene starter opp igjen forventer vi at studentene blir møtt med oppfølging og undervisning som ikke lengre en nødløsning. Studiestarten må preges av at direkte kontakt og fellesskap er avgjørende for studentenes prestasjoner i studiene, sier Trohjell.