annonse

Overgrepstiltalt frifunnet av tingretten

Vesterålen tingrett
Vesterålen tingrett: (Illustrasjonsfoto) (Foto: Inger Merete Elven)

SORTLAND: Retten fant ikke bevis for at et påstått samleie faktisk hadde funnet sted.

Inger Merete Elven

En mann i 20-årene, bosatt utenfor regionen, sto i Vesterålen tingrett tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Dette skal ha skjedd mens mannen var på et kortvarig opphold i Vesterålen. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i seks måneder.

Tingretten konkluderte enstemmig at mannen skal frifinnes. Dette blant annet ut fra at det ikke fantes noen tekniske bevis i saken. Etter rettens oppfatning, var heller ikke fornærmedes forklaring detaljert nok til at man kunne slå fast at det hadde foregått et samleie, slik jenta hevdet. I stedet har man latt rimelig og fornuftig tvil komme tiltalte til gode.

I dommen rettes det kritikk mot et avhør som ble gjort av fornærmede, der man mener det er gått med harelabb over detaljer som ville vært viktige for å fastslå om det i det hele tatt skjedde et samleie. Og at forutsetninger er lagt inn i spørsmålene av den som foretok avhøret, på en måte som gjør at avhørets bevisverdi ble svekket.

annonse