Tingrett: Illustrasjonsbilde.

Øyelege tiltalt for million-bedrageri – nå er tre av dommerne inhabile, ifølge NRK

NARVIK: Fire uker lang rettssak må utsettes.

Øyelegen Jens Kratholm hadde egentlig fire uker foran seg i Midtre Hålogaland tingrett, fra mandag denne uka. Det er en langvarig sak som har munnet ut i denne rettssaken – og nå tar den en stund til. NRK skriver at rettssaken nå er stoppet.

Det viser seg nemlig ifølge statskanalen at begge meddommerne i saken, og en varadommer, har slektninger blant de involverte pasientene. Det er mellom 8.000 og 9.000 pasienter som skal ha blitt bedratt av øyelegen i Narvik – og alle tre dommerne har minst to slektninger blant pasientene.

Resultatet ble at dommerne måtte byttes ut. Dermed må rettssaken starte på nytt, med nye dommere og ny rettsdato.

Saken går ut på at Kratholm skal ha tatt seg mer betalt enn det han egentlig hadde lov til. Helse Nord anmeldte saken i 2017, og det ble tatt ut tiltale i 2020. I 2020 var meldingen at han var tiltalt for 32.000 enkeltbedrageri – og ifølge NRK er det nå snakk om rundt 33.000, med et omfang på 13 millioner kroner. 185 av de 8.000-9.000 pasientene har levert erstatningskrav.

Kratholm har erklært seg uskyldig, og hevder at han har fulgt tariffen til punkt og prikke, ifølge forsvarer Tor Strand.

Øyelegen mistet ifølge statskanalen retten til å utøve legeyrket i 2020 – ikke på grunn av svindelsaken, men siden Helsetilsynet mente han hadde jobbet uforsvarlig mye.