Nordlandssykehuset VesterålenStokmarknes sykehus Foto: Tor Johannes Jensen

Pasienter møter ikke opp. Nå ber sykehuset om at alle kommer til timen

– Sykehuset er trygt for smitte. Bare kom til timen din, oppfordrer Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset opplever at mange ikke møter til sine timer på sykehuset, ifølge ei pressemelding.

Sykehuset understreker at det er helt avgjørende for helsa til mange at de kommer til oppsatt time. Mange pasienter gjennomgår viktige behandlingsforløp, for eksempel kreftbehandling.

– Det er svært viktig at disse pasientene ikke får avbrudd i sin behandling, heter det i pressemeldinga.

Nordlandssykehuset understreker at det har svært strenge smittevernrutiner, og at sykehuset er et trygt sted for alle som kommer.

– Dersom du ikke er blitt kontaktet av sykehuset med informasjon om utsatt time, skal du møte. Dette gjelder ved alle sykehus, både Bodø, Gravdal og Stokmarknes, heter det i pressemeldinga.

Men dersom man har symptomer på korona-smitte, har vært i nær kontakt med en smittet, sitter i karantene eller isolasjon, skal man kontakte sykehuset for å få ny time.