Bjørn Hegstad (V) tar atter en gang opp spørsmålet om mulighet for permanent vannledning helt frem til Øksneshamn. (Arkiv
Bjørn Hegstad (V) tar atter en gang opp spørsmålet om mulighet for permanent vannledning helt frem til Øksneshamn. (Arkiv Foto: Svein Rist

Permanent vann i Lødingen

LØDINGEN: Tilgang på stabil vannforsyning i vestre del av Lødingen kommune blir tema i det kommunestyret i Lødingen samles førstkommende torsdag.

Da Lødingen kommune på 1980-tallet gjennomførte bygging av vannverk i vestre del av Vestbygda ble områdene rundt Øksneshamn utelatt.

For å legge til rette for blant annet hytteeiere ble det fra kommunalt holdt etablert en sommervannledning.

Ved gjentatte anledninger har det vært gjort forsøk på å få bygd en permanent vannledning fram til kaia på Øksneshamn.

Blant annet har det vært gjennomført forhandlinger mellom kommunen, hytteeiere, fastboende og Nordlaks med håp om en permanent løsning.

Så langt har imidlertid ingen forsøk båret frukter i så måte.

Kan bli kuttet

Bjørn Hegstad (V) gjør i så måte et nytt forsøk på å få saka ut av dødvannet.

I et grunngitt spørsmål til ordføreren peker Hegstad på at kvaliteten på vannet som leveres gjennom sommervannledningen langt fra er god.

– Jeg har fått henvendelser fra brukerne av sommervannledningen. Her opplyses det at kvaliteten på vannet er dårlig. Det ryktes videre at sommervannledningen fram til Øksneshamn vil bli kuttet i 2020, fremholder Hegstad, som på denne bakgrunn kommer med følgende utfordring til ordføreren.

– Vil ordføreren sette denne saken på dagsorden så snart som mulig om utbygging av permanent vannledning frem til kaia på Øksneshamn? Ei videreføring av permanent vannledning vil gi de som bor der, både fastboende, hytteeiere og de som driver næringsvirksomhet en helt annen hverdag, fremkommer det i det grunngitte spørsmålet fra Bjørn Hegstad (V).

Avtroppende ordfører Atle Andersen (Ap) vil ventelig besvare henvendelsen i forbindelse med at det sittende kommunestyret samles til sitt siste møte denne valgperioden. Det skjer i morgen torsdag 5. september.