Illustrasjonsfoto: Politibil.

Politiet ser truslene i sammenheng

Mandag ble det rettet trusler om skoleskyting mot Aust-Lofoten vgs. Tirsdag ble Vest-Lofoten vgs. også rammet av trusler. Politiet opplyser i ei pressemelding at truslene mot skolene ses i sammenheng med hverandre.

– Det har i det siste blitt framsatt et omfattende antall trusler mot skoler i hele Norge og det har rammet oss i Nordland også. Siden juli i fjor er det snakk om flere hundre trusler av lignende art, og i januar måned har det vært ekstra mange, sier Bent Are Eilertsen, stabssjef i Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

– Det er viktig å påpeke at politiet ser en sammenheng mellom disse truslene og etterforsker saken. Det er Sør-Øst politidistrikt som koordinerer etterforskningen, med støtte fra Kripos, sier Eilertsen.

Truslene har blitt publisert på flere forskjellige sosiale medier og de er laget for å fremkalle frykt hos befolkningen.

Politiet tar hver enkelt trussel på alvor og gjør vurderinger om det er behov for å sette inn tiltak.

– I dag har politiet i Nordland vært til stede ved mange videregående skoler og gjort seg synlig, som et trygghetsskapende tiltak. Det har ikke vært noen reell fare ved noen av skolene knyttet opp til truslene som har kommet.

– Det å forårsake frykt og uro blant befolkningen er straffbart. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måte risikerer med ikke bare et straffeansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske konsekvensene.

– Politiet oppfordrer skolene til å opprettholde sin vanlige skolehverdag. Vi opprettholder tett dialog med Fylkeskommunen og berørte skoler, sier Eilertsen.