F.v KUltur- og oppvekstsjef Lars Tverseth, prisvinnerne Frode Wikeland, Brynjar Wikeland, Arnfinn Strand, Ole Stig Eidissen og ordfører Torbjørn Larsen.
F.v KUltur- og oppvekstsjef Lars Tverseth, prisvinnerne Frode Wikeland, Brynjar Wikeland, Arnfinn Strand, Ole Stig Eidissen og ordfører Torbjørn Larsen. Foto: Jostein Eldevik

Priser godtfolk i Kvæfjord

KVÆFJORD: Kultur, nærings- og miljøprisen i Kvæfjord ble tildelt torsdag kveld.

Kulturpris for 2015 ble tildelt Frode Wikeland og Brynjar Wikeland i fellesskap for deres årelange innsats som ledere i Kvæfjord speidergruppe.

Miljøpris for 2015 ble tildelt Arnfinn Strand for ivaretakelse og vern av bygninger og gårdstun.

Næringslivspris for Kvæfjord 2015 ble tildelt Eidissen Merkantil ved Ole Stig Eidissen.

Holdningsskapende for barn og unge

Levekårsutvalget har vedtatt tildelingen og fremhever innsatsen slik:

Frode Wikeland og Brynjar Wikeland har høyt aktivitetsnivå i speidergruppa både sommer og vinter. De ivaretar speiderhytta i Kvæfjordmarka, de gjennomfører dags- og overnattingsturer i nærområdet og holder ukentlige speidermøter.

De har også blant annet markert seg ved å ta ansvar for gjennomføring av 17.mai-arrangement i Kvæfjordhallen og vært verdige representanter fra Kvæfjord kommune på regionale speidersamlinger og på landsleire.

Som ledere for speidergruppa har Frode Wikeland og Brynjar Wikeland vist en frivillig innsats av uvurderlig betydning for et aktivt, sosialt, holdningsskapende og lærerikt fritidstilbud til barn og unge i kommunen.

Gamle bygninger blir smykkeskrin

Arnfinn Kjell Strand har gjennom flere år på eget initiativ restaurert opp alle eldre bygninger knyttet til eiendommen. Dette gjelder eldre driftsbygning, stabbur, sommerfjøs, steingjerder og ikke minst Strandbutikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bygningene er tilbakeført i sitt eldste kjente utseende, og arbeidet er fullført med svært godt resultat.

Gårdens jordarealer har i alle år blitt høstet gjennom slott og beite på en slik måte at disse arealer fremstår som verdige representanter for et aktivt og velholdt kulturlandskap.

Arbeidene som er gjennomført er tidligere satt pris på av Fylkesmannen i Troms og Troms Fylkeskommune gjennom tildeling av Kulturlandskapsprisen i Troms.

Gården fremstår i dag som et av bygdas «smykkeskrin».

Bedrift i medvind

Om næringslivsprisen heter det at bedriftens arbeidsområde er regnskap og rådgivning. Bedriften selger kun tjenester, og passerer nå fem millioner kroner i årlig omsetning.

Bedriften ble startet av Ole Stig Eidissen som deltidsvirksomhet i Straumsbotn i 1988. Fra 1996 kunne han drive på heltid, og bedriften utvidet med sin første ansatte i 1998. Etter at bedriften flyttet til nye lokaler på Borkenes, ble staben utvidet med en tredje ansatt i 2003 og en fjerde i 2004, alle i fulle stillinger og bosatt i kommunen. Bedriften sysselsetter også personer i mindre jobber innafor data, renhold og plenklipp. I alt står nå åtte personer på firmaets lønningsliste.

Som forvalter av eiendommen har bedriften bidradd til den oppgradering som har skjedd på arealet utenfor, med blant annet belysning og vedlikehold av plener. Dette er tiltak som kommer hele lokalsamfunnet til gode.

Bedriften har i dag 130 aktive kunder og det viktigste nedslagsfeltet er i Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. En betydelig del av Kvæfjords næringsliv serves av Eidissen Merkantil A/S, og bedriftens image tillater at folk stikker innom for råd og hjelp. Den spiller ofte en rolle for igangsetting av nye næringstiltak i Kvæfjord.

Eidissen Merkantil A/S framstår i dag som en solid og veldrevet bedrift som er kjennetegnet ved høy faglighet, tydelig ledelse og godt arbeidsmiljø.