Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk, gratulerer ordfører Tove Mette Bjørkmo med at Sortland er re-godkjent som trafikksikker kommune.
Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk, gratulerer ordfører Tove Mette Bjørkmo med at Sortland er re-godkjent som trafikksikker kommune. Foto: Hilde Jørgensen

Re-godkjent som trafikksikker kommune: – Berettiget skryt til Sortland

SORTLAND: Harald Heieraas i Trygg Trafikk kom med nyheten om at Sortland kommune er re-godkjent som trafikksikker kommune for nye tre år.

Sortland ble sammen med Nissedal de to første kommunene i landet som i 2015 ble godkjent som trafikksikre kommuner.

Da kommunen tirsdag ble re-godkjent, er det et pionerarbeid ligger som ligger bak.

I en spørreundersøkelse til alle kommunalt ansatte og ledere i Sortland, Vassdal og Kvinesdal, kom Sortland best ut.

– Det er fordi det er blitt jobbet mye med trafikksikkerhet i Sortland. Det viser at det er stort fokus og bedre system i arbeidet, men også mer bevissthet om egen adferd i trafikken, sier Heieraas.

– Vi har også sett på kommunens planer, rutiner og arbeidet, som jeg synes er veldig bra og et godt eksempel på solid arbeid for trafikksikkerheten. Men Sortland som alle kommuner trenger masse penger til tiltak. Så for å berge flest mulig sortlendinger i trafikken, så bør sortlendinger selv se seg i speilet og spørre hva de kan gjøre for å bedre sikkerheten. Det gjelder alt fra for høy fart og mobilbruk under kjøring til bilbelte og sikring av barn i bilen, sier han.

Sortlandordføreren takket for den gode tilbakemeldinga fra Trygg Trafikk på det arbeidet som er gjort. Rådmann Randi Gregersen sa at trafikksikkerhet ligger i ryggmargen i det daglige arbeidet, og berømmet de som arbeider med det.

Ikke alle til lags

Re-godkjenningen ble kunngjort i et møte på Sortland der etatsjefer, representanter fra skole, barnehage og helseomsorgen blant annet var til stede.

De fortalte om det ulike holdingsskapende arbeidet de gjør for barn og unge. Det deles blant annet ut reflekser, refleksvester, det blir gitt informasjon til barn, unge og foreldre, det er fokus på rus og medisinbruk, og i den eldre generasjonen er ny førerprøve aktuelle områder.

Teknisk sjef Ann-Kristin Vinje sa det er mange nye planer klare for godkjenning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Heieraas sa at Trygg Trafikk har en null-visjon når det gjelder drepte og skadde i trafikken, og at målet er i ferd med å nås når det gjelder barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I dette arbeidet er forebygging viktig, og her gjør helse, barnehager og skoler veldig mye bra. Det er en helt annen forståelse av trafikksikkerhet nå enn tidligere. Denne godkjenningen er en kvalitetssikring for godt systematisk trafikksikkerhetsarbeid, men det vil alltid være noen som ikke synes det blir gjort nok, fordi det mangler gatelys, gang- og sykkelvei og så videre. Kommunen blir en hoggestabbe der. Men det enkelte individ kan bidra med tanke på egen adferd i trafikken, sa Heireraas.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo var inne på trafikksikkerhet når det gjelder skolekvartalet.

– Det har vært et hodebry. Det er biler, busser og gående på samme tid. Vi har vært veldig obs på det, og vi har jobbet mye og håper det ramler på plass snart, sa hun.

– Det handler om adferd og ikke bare tekniske løsninger, la rådmannen til.

– Det er iallfall gledelig at Sortland har gjort så mye bra, og det er berettiget skryt, sa Heieraas.