UNN. (arkiv)
UNN. (arkiv)

– Regelverket skal gjennomgås

Kommunikasjonsansvarlig ved Pasientreiser HF, Guri Brenden Lønnerød, sier at Stortinget allerede i høst skal starte en gjennomgang av pasientreiseordningen. Av både pasientreiseforskriften, ordningen for pasientreiser, og organisering av området.

mareno@blv.no

– Vi svarer ikke ut enkeltsaker som dette i media, men tar gjerne direktekontakt med pasienten for å forklare behandlinga av de søknadene det vises til i din henvendelse til oss. I de tilfeller en klage ikke tas til følge av Pasientreiser, sendes den automatisk videre til klagebehandling hos fylkesmannen, sier Guri Brenden Lønnerød til Bladet Vesterålen.

Ikke faktiske men billigste

– Som regelverket er i dag, legger det ikke til rette for at faktiske utgifter blir dekket gjennom ordninga, men er et bidrag til de faktiske utgiftene pasienten får ved å måtte reise.

Brenden Lønneråd bekrefter 300-km-grensa for å få dekket reisa etter standard kilometersats for egen bil, for tida kr 2,50 per kilometer. For reiser over 300 kilometer er utgangspunktet billigste offentlige transport, bekrefter Lønnerød.

Særskilt

– Hvis det ikke er mulig å rekke behandlinga ved å reise med offentlig transport, kan det søkes særskilt. Pasienten kan da ha rett til å få dekket utgifter for eksempel til bompassering, parkering, kost- og overnatting.

Overnattingsutgifter dekkes når det var nødvendig for pasienten å overnatte på reisen. Utgifter til kost dekkes når pasienten er borte fra hjemmet i mer enn 12 timer. For at slike utgifter skal kunne dekkes, må pasienten søke om dette.

Statsbudsjettet

For egenandelen ligger det under standardsatsen som Stortinget bestemmer årlig, gjennom Statsbudsjettet. Likeså sats per kilometer og satsbeløp for kost- og overnattingsutgifter Egenandel 149,- kroner – per reisevei – for 2019 går til opptjening av frikort for egenandelstak 1.– Når det gjelder beregning av avstand og tilgjengelighet til å bruke offentlig transport, brukes via kartdata og oppslagsverk som viser rutetilbud over hele landet, sier Guri Brenden Lønnerød til Bladet Vesterålen.