– Kommer vi i regjering i 2021 er det ingen vei utenom ei tung Andøy-satsing, forsikrer stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiet.
– Kommer vi i regjering i 2021 er det ingen vei utenom ei tung Andøy-satsing, forsikrer stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiet. Foto: Innsendt

Regjeringa prioriterte ikke satellittbasen og havna. Det gjør Arbeiderpartiet

ANDØY: Regjeringa prioriterte ikke midler til Andøya Spaceport eller det store havneprosjektet i Andenes havn i statsbudsjettet for 2020. Det har Arbeiderpartiet gjort i sitt alternative budsjett.

7. oktober la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020. Der var det lite å glede seg over for innbyggerne i omstillingskommunen Andøy.

Regjeringa videreførte grunnbevilgning til Nasjonalt senter for romrelatert utdanning (NAROM), på nær 16,2 millioner kroner. Utover dette kom det ingenting til Andøy. Heller ikke påfyll av omstillingsmidler.

– Regjeringa gir ikke nye midler til omstillingsarbeidet i Andøy kommune i budsjettet for 2020, opplyste regjeringa.

– Ikke godt nok

Dette var det tredje statsbudsjettet regjeringa la fram etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i 2016. Dette vedtaket påla regjeringa å ta et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet, for i størst mulig grad å redusere tap av arbeidsplasser og andre negative effekter av nedleggelsen.«For å få til dette må det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats, og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer», står det i flertallsmerknadene.

I flertallsmerknadene til det omstridte vedtaket, lå det også ei forventning om at«regjeringa i perioden frem til 2020 legger til rette for en målrettet omstilling med sikte på i størst mulig grad å minimere de negative effektene for Andøy-samfunnet av nedleggelsen av Andøya flystasjon».

To måneder før vi går inn i 2020, venter man fortsatt på kraftfulle tiltak fra Staten i Andøy.

– Det er ikke godt nok, mener stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) fra Nordland.

Arbeiderpartiet inngikk forliket med regjeringa i den mye omtalte Andøya-saken i 2016. I alle sine alternative statsbudsjetter etter vedtaket har partiet fulgt opp merknaden om ekstraordinær statlig innsats overfor Andøy-samfunnet. Partiet har prioritert startbevilgning til storprosjektet i Andenes havn, samt virksomheten ved Andøya Space Center.

– Dessverre har ikke regjeringa levert, sier Lyngedal.

Hun mener storsamfunnet har et tungt ansvar for Andøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Andøy har tjent storsamfunnet godt på andre områder, blant annet ved å være en god vertskommune for Forsvaret. Derfor er det trist at regjeringa ikke vil være med på forpliktelsen vi faktisk har til å stille opp nå, sier Lyngedal.

Satellitter

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2020 er det lagt inn 60 millioner kroner i egenkapital til Andøya Spaceport. Dette er beløpet administrerende direktør Odd Roger Enoksen har gitt beskjed om at han trenger for å kunne gå videre med prosjektet som kan gi flere hundre nye arbeidsplasser i Andøy.

– Det pågår et romkappløp. Jeg har selv vært på Andøya og blitt orientert om denne satsinga, og mener Andøya har veldig gode forutsetninger for å lykkes med en oppskytningsbase for små satellitter. Jeg tror dette er ei god investering, sier Lyngedal.

Hun peker også på at flere hundre nye arbeidplasser innafor ei næring som allerede er en bærebjelke i Andøy-samfunnet vil være en fornuftig måte å ivareta Andøy-samfunnet på.

– Dette kan virkelig skape ny optimisme i lokalsamfunnet, mener Lyngedal.

Havn

Både tidligere ordfører Jonni Solsvik (H) og nyvalgt ordfører Knut Nordmo (Sp) har vært tydelige på at storprosjektet i Andenes havn bør være en het kandidat til å inngå som ekstraordinær statlig innsats overfor Andøy-samfunnet, i tråd med merknaden fra 2016.

– Vi har lagt inn midler til Andenes havn i alle våre alternative statsbudsjetter etter flystasjons-vedtaket, sier Lyngedal.

Så også i år:

– Ja, vi har lagt inn 30 millioner kroner til å komme i gang med utbygging av fiskerihavna på Andenes. Det er uante muligheter i denne havna, sier Lyngedal.

Regjeringa har ikke prioritert havna. Da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Andenes i april, begrunnet hun dette med at fylkeskommunene skal overta ansvaret for fiskerihavnene fra årsskiftet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lyngedal mener regjeringa burde vært i stand til å bevilge summen som Kystverket trenger for å ferdigstille planlegginga av havneprosjektet i år.

– Nå ser vi at fylkene om to måneder overtar ansvaret, men at pengene som følger med er for knapper og glansbilder å regne. Det som nå skjer er en katastrofe for kysten og fiskerinæringa, sier Lyngedal.

– Forplikter

At Arbeiderpartiet i tre år har vært så tydelig angående kraftfulle tiltak i Andøy forplikter. Det er Lyngedal krystallklar på.

– Vi var med på forsvarsforliket, og vi har forpliktet oss til å stille opp for Andøy. Det har vi vist med tydelighet at vi vil gjøre. Dessverre vil regjeringa stemme ned forslagene våre om støtte til Andøya Spaceport og Andenes havn denne gang, men Andøy-samfunnet skal vite at det er få kommuner vi i Arbeiderpartiet er så opptatte av som Andøy. Det sier jeg ikke som representant fra Nordland, men på vegne av hele stortingsgruppa, sier Lyngedal.

– Nå har vi vært tydelig på dette ved flere anledninger, og det forplikter selvsagt. Kommer vi i regjering i 2021, er det ingen vei utenom ei tung Andøy-satsing, forsikrer Lyngedal.