Penger: Regjeringa legger 365 millioner kroner i Andøya Spaceport. Foto: Andøya Spaceport

Regjeringa vil gi 365 millioner til Andøya Spaceport

ANDØY: Regjeringa foreslår å finansiere Andøya Spaceport med 365 millioner kroner. Første rakett kan skytes opp neste år.

Det var E24.no som torsdag morgen først skrev at regjeringa vil foreslå ei investering på 282,6 millioner kroner i Andøya Space Center og 83 millioner i statsstøtte for å bygge Andøya Spaceport.

Spaden kan settes i jorda allerede til høsten. Og da blir det ikke lenge til satellittene sendes opp.

Krever avkastning

– Dette prosjektet kan gi gode muligheter for kunnskaps- og teknologiutvikling på norsk jord, mener næringsminister Iselin Nybø (V).

Men før pengene betales ut, må Andøya Space Center dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert, og at man er innenfor reglene om statsstøtte i EØS.

Bevilger penger: Næringsminister Iselin Nybø (V) åpner pengesekken for Andøya Spaceport. Foto: Marte Garmann

Kan starte anleggsarbeid til høsten

– Dersom betingelsene for finansieringen oppfylles raskt, vil anleggsarbeid kunne komme i gang i andre halvår 2020. Første oppskytning vil kunne finne sted i 2021 og basen vil være fullt operativ fra 2025, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Hun beskriver Andøya Spaceport som et nyskapende prosjekt med arbeidsplasser på Andøya og muligheter for Norge som romnasjon.

Les også
Stortinget vil ha Andøya Spaceport

Koronapenger

Forslaget blir lagt fram for Stortinget som en del av den tredje pakken med økonomiske korona-tiltak.

I utgangspunktet søkte Andøya Space Center om å få tilført 1,3 milliarder til egenkapitalen for å realisere Andøya Spaceport. Siden har søknaden og forretningsmodellen vært revidert i nye søknader. Man sikter seg også inn på å få inn penger fra andre kilder enn staten, inkludert banklån.

Les også
Ebbesen: – Norge skal vinne konkurransen om satelittbasen

Moden forretningsmodell

– Det har vært en betydelig utvikling i forretningsmodellen for Andøya Spaceport fra den første søknaden departementet mottok til søknaden vi mottok 1. april. Forretningsmodellen er nå tilstrekkelig moden til at vi kan vurdere kriterier og ta stilling til den, sier Nybø til E24.

80 arbeidsplasser på basen

En samfunnsøkonomisk analyse Oslo Economics har laget om etableringen av Andøya Space Port viser at prosjektet vil få stor betydning lokalt på Andøya, og være et bidrag til omstilling og fornyelse lokalt. I anleggsfasen forventes man 149 årsverk, og når basen er i full drift forventes det om lag 80 arbeidsplasser direkte tilknyttet basen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stiller krav

Men det stilles krav. Andøya Space Center må oppfylle flere betingelser for å få pengene:

• Regjeringa vil blant annet ha «en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert».

• Dessuten må løsningen være i samsvar med reglene for statsstøtte i EØS-avtalen.

Andøya Space Center må også legge frem en plan som sikrer at fiskerinæringas interesser og andre næringer blir forsvarlig ivaretatt. Man må konsultere næringsorganisasjoner som Norges Fiskarlag underveis.

Les også
Enoksen: – Dette er det vi har ventet på

– Vinne kappløpet

I Stortingets næringskomité er representanter for regjeringspartiene glade for signalet om penger:

– Andøya spaceport vil være med på å sikre kompetanse og kompetansearbeidsplasser i nord. Jeg vil fortsette å følge denne saken tett fremover, sier Margunn Ebbesen (H).

André N. Skjelstad (V) mener prosjektet vil være svært viktig for kompetansearbeidsplasser i nord, teknologiutvikling i Norge og ikke en stadig voksende romfartsindustri.

– Dette er viktig for å bygge opp nye næringer og kompetansearbeidsplasser på et område med stort vekstpotensiale de kommende årene. I dag mangler det en europeisk lokalitet for oppskyting av småsatellitter, og signalet som nå kommer fra regjeringen gjør at Norge ligger godt an til å vinne kappløpet om å bli først med å etablere oppskytingskapasitet, sier Steinar Reiten (KrF) i Næringskomiteen.