Lena Spjelkavik, Marianne Mathisen, Ingvild Sveen Schønfeldt og Christoffer Ellingsen.
Lena Spjelkavik, Marianne Mathisen, Ingvild Sveen Schønfeldt og Christoffer Ellingsen. Foto: Innsendt

Rødt Andøy satser på liste til kommunevalget

ANDØY: Fredag 15. mars ble Rødt Andøy dannet, med Ingvild Sveen Schønfeldt som leder.

– Målet er å jobbe med å stille lister til kommunevalget. Vi ønsker derfor nye medlemmer velkommen (rødt.no), og kontakt med innbyggere i hele kommunen som syns det er positivt at den første lista til Rødt i Andøy blir virkelighet, sier Schønfeldt.

Hun understreker at det haster, for det er bare fjorten dager til innlevering av lista.

Schønfeldt utdyper:

– Når Rødt Andøy er etablert, er det blant annet en følge av den store framgangen Rødt har hatt over hele landet. Det skjedde særlig etter at Bjørnar Moxnes kom inn på Stortinget. Det blir opp til også oss i Andøy å følge opp den gode jobben. I vår kommune vil vi jobbe for gode offentlige velferdstjenester som gir trygg oppvekst, sosial sikkerhet og en verdig alderdom. En inkluderende, miljø- og klimavennlig og solidarisk kommune som bruker de mulighetene kommunen har til å sikre ei framtid også for de unge, -  og et mer rettferdig samfunn med fokus på vanlige folk og miljø – ikke penger, forbruk og profitt, sier Schønfeldt.

– I dette ligger også å arbeide for varige og framtidsretta arbeidsplasser. Vi trenger aktivitet fra alle interesserte, fra fagforeninger og andre interesseorganisasjoner som finner støtte for sitt engasjement i hele eller deler av Rødt sin politikk. Ta kontakt, oppfordrer hun.