Kristne ungdommer fra Kolahalvøya på Myre-besøk.
Kristne ungdommer fra Kolahalvøya på Myre-besøk. Foto: Idar Ovesen

Russisk glede på Myre

ØKSNES: – Vi har hatt det helt topp, sier russiske ungdommer fra Kola på vekkelseskonferanse på Myre.

– Vi har hatt det så fint, sier Nastya, som sammen med ektemannen Viktor og ungdomspastor Dmitry har organisert firedagersturen, som har tatt dem fra Arkhangelsk, og gjennom Finland og Sverige til Norge.

– Noen av oss har vært på konferanse i Karasjok tidligere, forteller Nastya på godt engelsk.

Bønn og vekkelseskonferansen i nord ønsker å være et samlingssted for alt Guds folk på Nordkalotten. Konferansen er årlig, og ble første gang arrangert i 1998. Det er egne opplegg for både barn og ungdommer.

De langveisfarende fra Russland sier at de har likt seg godt på Myre, og fått nye og hyggelige bekjentskap. Når vi treffer dem utfor Myre skole – der de bor under oppholdet – skal de på tur til Myrtinden.

– Topp å bo på skolen

– Det er topp å bo på skolen, og vi liker oss her, forteller ungdommene, som gjerne kommer tilbake.

I spissen for den russiske delegasjonen var lederne Nastya, Viktor og pastor Dmitry (t.h.).
I spissen for den russiske delegasjonen var lederne Nastya, Viktor og pastor Dmitry (t.h.). Foto: Idar Ovesen

{{imageLeft}}

– For oss er det kristne budskapet det aller viktigste, sier ungdomspastor Dmitry.

Og mens russerne snart skal ta fatt på en frisk fjelltur, så pågår bønn - og vekkelsesmøte i Øksneshallen, der bortimot tre hundre kristne fra Nordklotten har vært samlet i løpet av helga.

Også for to år siden var Øksneshallen arena for konferansen.

– Familiekirka sentral

– Familiekirka på Myre står sentralt og er flink til å tilrettelegge, roser Leif Braathen i ledergruppa for konferansen.

Han forteller at en også har søkt Barentssekretariatet om støtte til de russiske ungdommenes besøk, og at en dessuten selv har støttet opp om utvekslingsarbeidet.

– Det er en lang reise til Myre, begrunner Braathen, som også kan fortelle at deres venner i øst driver rehabiliteringsarbeid for tidligere rusmisbrukere på Kolahalvøya, og således har fått mye kred fra de russiske myndighetene.

Det ser Braathen som positivt, i ei tid der myndighetene ser ut til å begrense både den politiske og religiøse friheten.

Lek og konkurranser, og lovsang

Ungdommene fikk et eget opplegg på konferansen, og det ble en del lek og konkurranser for å lære hverandre å kjenne. Selv om russerne har med tolk, går mye av utvekslinga på engelsk, da både de norske og russiske ungdommene gjerne behersker språket.

– Ungdommene fikk også fortelle om heimplassen sin. Og så hadde vi bibelundervisning sammen, det er sentralt på samlinga, forteller Braathen.

– Så var det lovsang både på engelsk, norsk og russisk. Det er sånn at vi ofte synger de samme sangene, enten det nå eri i Norge, Russland eller Australia.

Leif Braathen sier at det å møtes på tvers av landegrensene betyr mye.

– Du har ikke lyst å være med oss på toppen? spør de glade ungdommene fra vårt naboland idet de tar fatt på turen opp til Myrtinden.