Det jobbes med blant annet dekket på brua over Lakselva på Frøskeland. Asfaltdekket er frest av, og i forbindelse med arbeidet er veien lysdirigert. I vinter ble det montert nytt rekkverk på brua. (Tekst og
Det jobbes med blant annet dekket på brua over Lakselva på Frøskeland. Asfaltdekket er frest av, og i forbindelse med arbeidet er veien lysdirigert. I vinter ble det montert nytt rekkverk på brua. (Tekst og Foto: Sverre Idar Lakså

Ruster opp brua på Frøskeland

Det kommer nytt dekke på brua over Lakselva på Frøskeland.

Det jobbes med blant annet dekket på brua over Lakselva på Frøskeland. Asfaltdekket er frest av, og i forbindelse med arbeidet er veien lysdirigert. I vinter ble det montert nytt rekkverk på brua.