Fisker breiflabb: Ronny Reinholdtsen med et eksemplar av dagens fangst av breiflabb. Foto: Svein Arne Nilsen

Trenger ikke mange tonn før det blir penger av denne fisken

ØKSNES: Fisker Stein Ronny Vornes fra Myre bruker høsten til å fiske breiflabb. Det kan være et godt alternativ i tider der det er lite med annen fisk tilgjengelig.

Han har så langt i år drevet med dette fisket i to måneder. Det har ikke blitt de helt store fangstene, men Vornes har god tro på at det kan bedre seg utover høsten.

– Breiflabb er en fisk det betales godt for. Klarer man å få litt mengder av den, kan det være mulig å få til et lønnsomt fiske. Jeg mener at man må se på alternativt fiske nå på høsten når det ikke er så mye annet å fiske på. Jeg har tro på at det kan ta seg opp i ukene som kommer, sier Vornes.

500 garn i sjøen

Han har med seg Ronny Reinholdtsen som mannskap og de har drevet fiske etter breiflabb med båten Havbryn siden slutten av august. De har så mye som 500 garn i havet for å kunne utnytte fangstkapasiteten best mulig. Dette er andre sesongen han driver med fiske etter breiflabb.

– Vi får 65 kroner per kilo for breiflabben, og vi trenger ikke å ha de voldsomme mengdene for at det kan bli et lønnsomt fiske. Det vi vet av erfaring er at dette fisket kan ta seg opp og bli bedre senere på høsten. Da kan det bli en god høst før vinterfisket starter over nytt år, sier Øksnes-fiskeren.

Skoleelever får prøve seg

De to skoleelevene Johan Mosesen og Mathias Samuelsen har også fått være med om bord på Havbryn. De er fornøyde med å ha fått prøve seg som kystfiskere.

På opplæring: Skipper Stein Ronny Vornes (t.v.) er fornøyd med de to skoleelevene Johan Mosesen og Mathias Samuelsen som fikk være med på breiflabb-fiske. Foto: Svein Arne Nilsen

Den beste form for læring

– Dette er ei fin avveksling fra å sitte i klasserommet og bare tilegne seg teoretisk kunnskap.

Samuelsen går på linjen for fiske og fangst og Mosesen går på linjen for naturbruk. De er begge fast bestemt på at det er fiskere de vil bli. I løpet av skoletiden skal de ut i praksis, og det ser de fram til.

Reder Stein Ronny Vornes har i årenes løp hatt mange ungdommer som har fått prøve seg som mannskap. Han har hatt positive erfaringer med de fleste ungdommene han har hatt med på havet.

– Må slippe de unge til

– Det er viktig å la de unge slippe til slik at de kan få kjenne på om det å være fisker er noe for dem. Vi har jo fått flere linjer der de kan utdanne seg til fisker. Da er det viktig at vi som har båter er positive og vil ta imot de ungdommen. Det handler om god opplæring og om rekruttering til yrket, sier Vornes.