Flere sykepleiere: Deler av prosjektgruppen fra venstre: Anne R. Pedersen, fakultetsdirektør ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Elsa F. Kommedahl, leder for kvalitet og utviklingskontoret Bodø kommune, Haakon Eichler rådgiver/kontroller eieravdelingen Helse Nord, Thina M. B. Mohus rådgiver Nordland fylkeskommune, Astrid D. Jakobsen seksjonsleder Nordlandssykehuset, Trine Holmvåg prosjektleder Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Lisa Friborg rådgiver KS. Foto: Innsendt

Satser sterkt på utdanning av sykepleiere

Prosjektet Sykepleier i Nord har som mål å rekruttere flere til sykepleieutdanningen i Nordland og nordre del av Trøndelag fram til 2024.

Det er særlig med bakgrunn i at Norge vil kunne mangle 28.000 sykepleiere om femten år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Sykepleier i Nord er et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet og praksisfeltet. Prosjektet skal jobbe for å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde flere sykepleiere i helsetjenesten.

I Nordland og Trøndelag er det cirka 1.000 ubesatte sykepleierstillinger. I Norge totalt er tallet 4.500. Behovet for sykepleiere og spesialsykepleiere vil øke i fremtiden. I 2035 vil det være en underdekning på 28.000 sykepleiere hvis man ikke lykkes med å øke utdanningskapasiteten. ​​

​Målet med prosjektet er å øke antall sykepleiere som jobber i helsetjenesten i regionene.

Prosjektet vil jobbe med flere tiltak: Det skal styrke omdømmet til sykepleieutdanningen ved Nord universitet og sykepleieyrket i regionene. Det skal se på tiltak for å hjelpe de som har et ønske om å bli sykepleier, men som ikke kvalifiserer for opptak. Det skal løfte fram forskning som en spennende og aktuell karrierevei for sykepleiere, men også hjelpe alle studenter med å lykkes i gjennomføringen av studiet sitt. Et viktig området for prosjektet er å utvikle nye praksismodeller og samarbeidsformer, som skal legge til rette for å kunne utdanne flere sykepleiere for fremtiden. Et annet viktig område for prosjektet blir å treffe tiltak for å beholde sykepleiere i helsetjenesten etter endt utdanning.