Just Hjalmar Johansen vil gå over i historien som den siste rådmannen i Lødingen kommune.
Just Hjalmar Johansen vil gå over i historien som den siste rådmannen i Lødingen kommune. Foto: Svein Rist

Siste rådmann i Lødingen

LØDINGEN: Just Hjalmar Johansen vil gå over i historien som den siste rådmannen i Lødingen kommune. Når Per Gunnar Johnsen overtar stafettpinnen 1. januar 2020 vil det bli som kommunedirektør.

Dette synes klart etter at et enstemmig formannskap fremmer slik innstilling i det saka endelig skal avgjøres i kommunestyret. Like klart er det at dagens assisterende rådmann vil få stillingen som assisterende kommunedirektør.

Politisk veteran Kurt L. Olsen (SV) fant det under behandlingen i formannskapet betimelig å komme med litt historikk i sakas anledning.

– I 2015 ble det vedtatt å endre tittelen rådmann til administrasjonssjef. Dette skjedde i kommunestyrets møte i februar. Daværende posisjon, bestående av Høyre og Frp, angret seg i ettertid. Med henvisning til at saka ikke skulle være godt nok utredet ble det fremmet lovlighetskontroll. Ikke uventet tok posisjonen dette til følge, og opphevet vedtaket, mimret Olsen.

At det nå innstilles på å endre tittelen fra rådmann til kommunedirektør skyldes et ønske om å få på plass en kjønnsnøytral betegnelse av Lødingen kommunes øverste administrative leder.

– Jeg satt ikke i kommunestyret i 2015. Vi må se hvor vi befinner oss i dag. Det er korrekt å få på plass en kjønnsnøytral tittel, repliserte Monica Rolandsen (H).

Just Hjalmar Johansen (midten) vil gå over i historien som den siste rådmannen i Lødingen kommune. (Arkiv
Just Hjalmar Johansen (midten) vil gå over i historien som den siste rådmannen i Lødingen kommune. (Arkiv Foto: Svein Rist

– Det er hyggelig at Høyre har fornyet seg, smilte Kurt L. Olsen før saka fikk enstemmig påtegnelse fra formannskapet.