Skjebnens time: – Nå forventer velgerne i Vesterålen, Sps nye bastion, at partiet innfrir og berger MPA-basen på Andenes. Et annet utfall vil bli ansett som løftebrudd og fiasko, skriver journalist Fredrik Sørensen. Foto: Forsvaret

Siste slag om Andøya flystasjon

KOMMENTAR: Andøya flystasjons framtid skal avklares i regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp. Forventningene er store – til begge partiene.

Til uka går regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp over i en ny fase. Etter at et kobbel av politiske rådgivere har brukt helga til å skrive partiene sammen på en rekke politikkområder, starter den vanskelige jobben. Nå står sakene som kan skape trøbbel og knute på tråden for tur.

Til nå har media fokusert mest på uenighetene mellom disse partiene og SV, av forståelige grunner. Avstanden i kjernesaker som olje og miljø var også så stor at SV valgte å takke for seg, og heller fortsette i opposisjon.

Nå er det Ap og Sp som skal gjøre opp. At det blir drakamp om flere temaer den kommende uka er det ingen tvil om, for det er avstand også mellom Støre og Vedum i flere saker. For eksempel når det gjelder EU- og EØS-spørsmålet, skatter og avgifter, rovdyr og abort. Klima kan også bli mer utfordrende enn folk kanskje tror. Sp har blant annet markert seg som motstander av økt CO2-avgift.

I tillegg blir det tautrekking om forsvarspolitikk. Og her kan det bli veldig krevende. Sp har som kjent gått svært høyt på banen, og lovet videreføring av hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) på Andøya.

Sp gjorde også et historisk godt stortingsvalg i Vesterålen for noen uker siden, og har en enestående posisjon i regionen. Partiet ble størst i fire av fem kommuner, igjen med over 50 prosent i Andøy som ei ekstra fjær i hatten. Nå forventer velgerne i Vesterålen, Sps nye bastion, at partiet innfrir og berger MPA-basen på Andenes. Et annet utfall vil bli ansett som løftebrudd og fiasko. Sp fikk også, overraskende nok, økt oppslutning både i Evenes og flere omkringliggende kommuner, etter å ha frontet Andøya-reverseringa blytungt i fem år, inkludert i årets valgkamp.

Sp har gode kort på hånden når de nå skal forhandle med Ap om Andøya flystasjon. Både i kraft av valgresultatet og tunge forsvarsfaglige argumenter. I fem år har partiet gravd, funnet, dokumentert og påpekt svakheter og vesentlige endringer i det som for mange er kjent som «Andøya-saken». Sp har det de trenger av informasjon når de nå skal forsøke å bli enig med sin nærmeste allierte. Nå er det opp til Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad og de øvrige forhandlerne i partiets ledelse.

Både de daværende regjeringspartiene Høyre og Frp, og det daværende opposisjonspartiet Ap, var klare på at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon var den vanskeligste beslutninga i langtidsplanen i 2016. Det slo forlikspartnerne ettertrykkelig fast da de møtte pressen i vandrehallen like etter at de kom til enighet. Daværende Ap-leder og nå påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre utelukket heller ikke framtidige runder om Andøya, i et intervju med NRK samme kveld: «Nå står denne beslutningen seg, men jeg synes det er riktig av et land som vårt – at hvis det kommer nye opplysninger som endrer forutsetningene for en beslutning, nesten i en hver sektor, så må man kunne gå inn å se på det på ny, også i Forsvaret hvor vi vet at det har vært gjort feilinvesteringer før». I tida etter det omstridte vedtaket har den avtroppende regjeringa hevdet at beslutningsgrunnlaget, i form av den mye omtalte PwC-rapporten, var så grundig og godt at det ikke har vært noen grunn til å så tvil om beslutninga. Ap har ikke protestert.

Dagens fasit sier derimot noe helt annet. Jonni Solsvik, som var ordfører i Andøy da flystasjonen ble vedtatt nedlagt, har i den forbindelse kommet med ei oppfordring til Støre og Vedum, som nå skal avgjøre MPA-basens skjebne i regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp: «Ta PwC-rapporten fram, og se på den. Ta også fram stortingsproposisjonen. Se på innholdet i den. Les referatet fra debatten i Stortinget, da vedtaket ble fattet. Bruk disse dokumentene som grunnlag, og se på hva som er realitetene i dag, sammen med utfordringene på investeringer og drift i årene framover. Alle må da se at det er flere fundamentale endringer i denne saken», sa Solsvik.

Hvis Støre står ved løftet han ga på direktesendt tv i 2016, og tar en ny gjennomgang, bør resultatet være gitt. En slik gjennomgang burde blitt tatt allerede i 2019, da Ap ga sin tilslutning til det første prishoppet for MPA-hangar på Evenes, fra 1,08 milliarder til 1,8 milliarder. Det ble ikke gjort da, men det er ennå ikke for sent.

Den gang uttalte Støres partifelle, Marianne Marthinsen, følgende i Stortinget: «Jeg har et behov for, før vi runder av debatten i denne saken, å presisere de forutsetningene som nå ligger til grunn, også etter at forsvarsministeren har vært på talerstolen i flere runder. Forsvarsministeren har uttalt at flytting av hangaren ikke kommer til å gi økte kostnader og øke tiden det tar å gjennomføre prosjektet. Det har altså forsvarsministeren bekreftet fra Stortingets talerstol, og det merker vi oss», sa Marthinsen. Hun påpekte også: «Forsvarsministeren har nå også tydelig uttalt at vi ikke skal ha to parallelle MPA-baser. Det er jo da fristende å spørre om det innebærer at forsvarsministeren nå har sagt at alliert MPA-aktivitet også skal foregå fra Evenes. I så fall er det fint om han kommer på talerstolen og klargjør og presiserer det. Jeg må si at jeg, i likhet med representanten Navarsete, er glad for at det føres referat, for dette er to sentrale avklaringer, som nå ligger til grunn for at Arbeiderpartiet stemmer som vi gjør i salen senere i dag. Det å få understreket nettopp det poenget er grunnen til at jeg gikk på talerstolen igjen nå».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Evenes-utbygginga ble i 2016 solgt inn til Stortinget med en prislapp på 3,5 milliarder kroner. Øvre kostnadsramme er – hittil – økt til 5,2 milliarder kroner. Når utfordringer som ammunisjonshåndtering og miljø skal løses, vil prisen stige ytterligere og betydelig. Regninga, som ifølge flere forsvarskilder er i milliardklassen, er det påtroppende regjering som får i fanget.

MPA-området på Evenes, som måtte flyttes på grunn av turbulens, ble i 2016 solgt inn til Stortinget med behov for 16.000 kvadratmeter nye flyoperative flater, og en prislapp på 1,08 milliarder kroner. Prislappen ble som nevnt økt til 1,8 milliarder kroner i 2019. Etter dette er den økt ytterligere, til 2,4 milliarder kroner, altså ei økning på 140 prosent fra det Arbeiderpartiet ga sin tilslutning til for fem år siden. Hangaren for overvåkingsflyene er i skrivende stund to år forsinket og ikke bygd. 16.000 kvadratmeter flyoperative flater har økt til over 100.000 kvadratmeter, altså langt mer enn behovet som ble solgt inn i 2016. Når det gjelder den nevnte turbulensen, hovedårsaken til kostnadssprekken på Evenes, kommer fasiten på hvordan MPA-fasilitetene vil påvirke operativiteten på lufthavna først når bygningene er reist.

Langtrekkende luftvern, som i 2016 ble hauset opp som livsviktig for overvåkingsflyene, var i realiteten ikke viktigere enn at det var prioritert vekk da den nye langtidsplanen ble vedtatt i Stortinget fjor høst.

Journalist i Bladet Vesterålen: Fredrik Sørensen. Foto: Privat

Det bryter også totalt med forutsetningene at Andøya flystasjon likevel ikke legges ned. Man flytter bare flyene, folkene og arbeidsplassene. MPA-basen blir liggende der, med hangarer, oppstillingsplasser, sheltere for kampfly og enorme drivstofflager. Og et armeringsområde (ammunisjonshåndtering) for overvåkingsflyene som er omtrent like stort som hele MPA-tomta som hittil er klargjort på Evenes. Det er, av militærfaglige grunner, fremdeles behov for flystasjonen på Andøya når vi skriver 2021.

I 2016 het det at basen på Andenes skulle avhendes og forlates helt av Forsvaret. I 2017, året etter vedtaket, ba Liv Signe Navarsete (Sp) daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) klargjøre forutsetningene, i et skriftlig spørsmål. «Eiendommen knyttet til Andøya flystasjon er planlagt avhendet. Det vil bli inngjerding av bygninger som Forsvaret fremdeles skal bruke på Andøya. Detaljene i dette kommer regjeringa tilbake til, men det er på det rene at dette vil ha et relativt lite omfang, og ikke være til hinder for utvikling av annen aktivitet», svarte Søreide. I samme svar skrev Søreide litt om økonomi og kostnader, som allerede den gang var et hett tema: «I langtidsplanen for Forsvaret er kostnadene ved å bygge ut Evenes beregnet til 3,5 milliarder kroner. Slik det nettopp er omtalt i revidert nasjonalbudsjett er det ikke kommet fram noe som skulle tyde på at oppbygginga på Evenes ikke kan realiseres innenfor dette estimatet».

Når det gjelder distriktsmessige konsekvenser for Andøy kommune, som også var en del av beslutningsgrunnlaget, konkluderte PwC med at kommunen kunne ende opp med en nedgang i folketallet på mellom seks og ti prosent innen utgangen av 2028. 278 færre andværinger ble trukket fram i det mest sannsynlige scenarioet. Status i dag, i overkant av seks år og tre måneder før kalenderen viser 2028, er at det er blitt nesten 400 færre innbyggere i Andøy siden 2016. Og fremdeles er det 200 ansatte ved flystasjonen, som ennå er operativ og i drift. Disse må etter hvert finne seg nytt arbeidssted. Det er ikke gitt at det blir i Andøy.

Status i dag er altså som følger: Det er vesentlige endringer når det gjelder økonomi og kostnader. Sluttsummen for MPA-basen på Evenes er ukjent og usikker. Videre er det vesentlige endringer når det gjelder distriktsmessige konsekvenser for Andøy-samfunnet. At man fire år etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon vedtok en ny langtidsplan for forsvarssektoren, uten å ha tatt inn langtrekkende luftvern, er også ei vesentlig endring.

Når Forsvaret i tillegg skal eie den 12 millioner kvadratmeter store flystasjonen på Andenes også i framtida, er lista over vesentlige endringer komplett. Norge blir, stikk i strid med forutsetningene, stående med to MPA-baser ti mil i luftlinje fra hverandre nå som infrastrukturen og de flyoperative flatene på Andøya likevel skal beholdes. Det er i realiteten kun bruken av den skreddersydde MPA-basen på Andøya som skal endres og reduseres.

Det er uakseptabelt at det desidert største og mest attraktive næringsarealet i Andøy kommune skal være båndlagt som en liten spøkelsesby i framtida, nesten kun brukt til at allierte fly skal lette og lande av og til. At flere hundre arbeidsplasser skal forsvinne, uten at dette området frigis til ny aktivitet, var ikke det Ap ga sin tilslutning til. Ap la til grunn at Forsvaret ikke hadde behov for infrastruktur på Andøya flystasjon, utover E-tjenesten, da partiet inngikk forliket med Høyre og Frp. Realitetene er annerledes i dag. Og bare så det er sagt: Andøya Space holdt til innafor det militære gjerdet med sin forsvarsaktivitet allerede før vedtaket om nedleggelse kom, så det blir feil å peke på dem for å skape et inntrykk av at det er mulig å tilrettelegge for nytt næringsliv på flyplassområdet i tråd med forutsetningene Stortinget satte.

Det er mange forsvarsfaglige grunner til å videreføre MPA-basen på Andøya, i ei delt løsning med Evenes, med dagens sikkerhetspolitiske situasjon som bakteppe. Det er mange økonomiske og samfunnsmessige argumenter som taler for det. Politikk handler også om helhet. At denne saken fremdeles snakkes om, og vil bli snakket om i lang tid, skyldes nettopp helheten. Alle dimensjonene, som gjør at det ikke blir stille før urett blir rett.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Støre skylder både forsvarsansatte og lokalsamfunnet på Andøya som har gått hånd i hånd med Forsvaret i flere generasjoner å dykke grundig inn i dette sammen med Sp de kommende dagene, for å finne ei løsning. Kjenner vår påtroppende statsminister hele historien, og det må en kunne forvente at han gjør, så skjønner han at å avfeie Sps krav fordi den politiske prestisjen er for stor også er en hån mot alle som måtte forlate hus og heim på Haugnes på 50-, 60- og 70-tallet. Mot alle som ble gjeldsslaver da Forsvaret tok bygda for å bygge NATOs hangarskip i nord. Og mot alle som fremdeles sliter med lengselen, men aldri kan dra heim – fordi bolig, gård, utmark, skole, grendehus og butikk kun eksisterer i minnet og hjertet. De om lag 200 menneskene som nå har sitt arbeidssted på gamle Haugnes, kjent som Andøya flystasjon, fortjener også at siste slag blir kjempet på rettferdig vis, med fakta som grunnlag.

Ørnen i norsk politikk og overvåkingsflyene på Andøya kan hjelpe hverandre med å komme skikkelig tilbake på vingene. Ap inngikk forliket om Andøya flystasjon i god tro, basert på forutsetningene partiet fikk presentert. Støre, Huitfeldt og resten av Ap-toppene gjorde det ikke for å være slem mot Andøy og Vesterålen, selv om det av og til framstår slik i kommentarfeltene.

Det koker nå ned til forutsetningene som Ap – fair nok – vurderte som akseptable i 2016. Disse står seg ikke lenger, og det kan ikke Ap lastes for. Det som skjer videre vil derimot være Ap og Sps ansvar.

For Aps del handler heller ikke dette om å snu, slik det ofte framstilles, men om å holde det de selv har lovet. Ap som ansvarlig styringsparti må nå bidra til å rydde opp på en verdig og god måte, som både ivaretar forsvarsevnen, Andøy-samfunnet og Evenes-området. Det bør være fullt mulig i et felles prosjekt med Sp – som i likhet med Ap har lovet å satse tungt på både forsvarspolitikk og Nord-Norge.