For to uker siden holdt generalløytnant Rune Jakobsen, sjef ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), et foredrag ved Nord Universitet i Bodø. Der svarte han blant annet på spørsmål om Andøya.
For to uker siden holdt generalløytnant Rune Jakobsen, sjef ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), et foredrag ved Nord Universitet i Bodø. Der svarte han blant annet på spørsmål om Andøya. Foto: Forsvaret

– Sjefen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter gjentok behovet for Andøya

ANDØY: Ifølge sjefen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Rune Jakobsen, er det sterkt behov for at infrastrukturen ved Andøya flystasjon beholdes i en beredskapsfunksjon – stikk i strid med stortingsvedtaket fra 2016.

For to uker siden holdt generalløytnant Rune Jakobsen, sjef ved Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), et foredrag ved Nord Universitet i Bodø – i regi Bodø Forsvarsforening. Der snakket han om status for Forsvaret i 2019, og om utfordringer i fremtiden.

Yngve Laukslett, tidligere lokallagsleder i Andøy Høyre og nyinnmeldt medlem i Senterpartiet, var til stede under talen til mannen som har ansvar for å styre militære operasjoner i Norge i fred, krise og krig.

– Det var et veldig interessant foredrag. Jakobsen fortjener honnør for å stille opp på denne type arrangementer. Han ga en god og presis beskrivelse av ståa i dag, og svarte også godt på spørsmålene som ble stilt etter at han hadde holdt foredraget sitt, sier Laukslett.

– Blir beredskapsbase

Laukslett var en av tilhørerne som stilte generalløytnanten spørsmål. Et av spørsmålene var om Jakobsen som Forsvarets styrkesjef har behov for infrastrukturen på Andøya i framtida.

– Jakobsen gjentok det han tidligere har uttalt i media om samme tema – at han ikke har problemer med å drive fredstidsoperasjoner fra Evenes. Men han svarte også at han trenger hver eneste kvadratmeter flyplass i hele Nord-Norge, inklusive Andøya, om vi kommer inn i en krise. Han var klar på at behovet på Andøya omfatter både operative flater og infrastruktur, sier Laukslett.

Yngve Laukslett i Andøy Senterparti var til stede på foredraget i Bodø.
Yngve Laukslett i Andøy Senterparti var til stede på foredraget i Bodø. Foto: Fredrik Sørensen

Dette er stikk i strid med stortingsvedtaket fra 2016, som innebærer at man skal utrangere flystasjonen, sanere infrastrukturen og frigi hele arealet til kommersiell virksomhet.

– Det er viktig å presisere at øvelser ikke er fredstidsoperasjoner, men forberedelser til styrkeoppbygging i krise og krig. Slike øvelser krever betydelige flyoperative flater, legger Laukslett til.

Han utdyper:

– Min tolkning av det generalen sa om framtidig behov for Andøya flystasjon, sett i sammenheng med regjeringserklæringas avsnitt om flystasjonen, gjør at jeg ikke er i tvil om at man nå ender opp med beredskapsbase på Andøya. Regjeringserklæringa sier jo at man vil«legge til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya flystasjon så raskt som mulig, gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker». Når Jakobsen nå er så klar på at han fortsatt trenger Andøya, så klarer jeg ikke å tolke det på annet vis, slår Laukslett fast.

Ønskelig med MPA-operasjoner

Ifølge Laukslett legger en beredskapsbase på Andøya sterke føringer for eventuell etterbruk av arealene ved Andøya flystasjon. Bladet Vesterålen har bedt om innsyn i en samhandlingsavtale om bruk av disse arealene som nylig er signert med Andøya Space Center og Andøya Test Center, men Forsvarsdepartementet har avslått innsynsbegjæringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– På arrangementet i Bodø var Rune Jakobsen klar på at han trenger Andøya i en eventuell krise. Han sa sågar at dette i praksis betyr at eventuelle aktører som får innpass som leietakere på Forsvarets område på Andøya må kunne forlate infrastrukturen de leier i løpet av meget kort tid, sier Laukslett.

Laukslett stilte også et oppfølgingsspørsmål til Jakobsen om hvorvidt det kan være aktuelt med MPA-øvelser og MPA-operasjoner fra Andøya i framtida, dersom det nå blir beredskapsbase der.

– Svaret fra Jakobsen var at han håpet at de kunne bruke Andøya, sier Laukslett.

– Bekymret for personellsituasjonen

Ifølge Laukslett uttrykte sjefen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter også bekymring for personellsituasjonen på Andøya.

– Jeg spurte om den omfattende personellflukten bekymrer ham. Jakobsen svarte at det ikke er mulig å ha full operativitet på dagens fly samtidig som man faser inn en ny flytype. Her viste han til innfasingen av kampflyene. Han sa at kampflyene er på tur ned i en svakere operativ evne for en periode i forbindelse med overgangen fra F-16 til F-35, og at akkurat det samme er tilfelle med MPA, som går fra P-3 til P-8. Jakobsen sa at dette er et bevisst operativt valg hvor vi tar risiko, og kan leve med risikoen gjennom avbøtende tiltak, sier Laukslett.

Jakobsen viste ifølge Laukslett også til at det nå er MPA-personell på opplæring i USA på P-8 systemet, som medfører at det er mindre personell hjemme til å fly på oppdrag.

– Jakobsen snakket om at MPA er en kapasitet for etterretningsinnhenting, fiskeriovervåkning og anti-ubåtoperasjoner, og slo fast at det er ekstremt viktig at det er norske MPA som flyr nord for Kola. Han viste til at det er en forståelse med våre allierte om dette, sier Laukslett.

– Jakobsen sa også at det er norske fly som flyr øst av Andøya. Han la ikke skjul på at i det øyeblikket er amerikanerne som flyr sine P-8 der, så får vi en situasjon vi ikke ønsker. På dette området uttrykte han bekymring for personell- og kompetansesituasjonen, sier Laukslett.

Laukslett påpekte i spørsmålsrunden at Evenes planlegges som nasjonal MPA-base, dimensjonert for fem fly. Han viste til at det i forbindelse med Nato-øvelsen Trident Juncture i fjor høst opererte totalt 11 MPA fra Andøya.

– Jeg spurte i den forbindelse om han mente at dimensjoneringa som planlegges på Evenes vil ivareta nåværende og framtidige behov. Det fikk jeg ikke noe konkret svar på, men det er nok en vanskelig utfordring, sier Laukslett.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Må gjøre nytt vedtak

Laukslett mener Rune Jakobsens svar på spørsmålene som ble stilt etter foredraget i Bodø, sammen med årstalen til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i januar, viser at man nå er kommet så lang vekk fra det fagmilitære rådet som ble gitt i 2015 som det er mulig å komme.

– I FMR ble MPA-systemet foreslått avviklet. Som en direkte konsekvens ble Andøya flystasjon, hovedbasen for MPA, foreslått nedlagt. Så ble det politisk bestemt at vi likevel skal satse videre på MPA, og investere i nye fly. Nå framkommer det at Forsvaret skal beholde Andøya flystasjon, bare ikke til det formålet basen er skreddersydd for, og strategisk plassert til, nemlig å være operativ MPA-base, sier Laukslett.

– Ved å legge beslag på så å si all infrastruktur for å ha Andøya som beredskapsbase legger man sterke begrensninger på sivil utvikling av flyplassområdet, et massivt område som er svært viktig for å lykkes med omstillinga i Andøy kommune. Men enda verre: I ei tid hvor Forsvaret skriker etter midler, så velger man altså å bruke milliarder på å bygge opp en ny base, samtidig som man beholder den opprinnelige basen. For meg er det uforståelig, sier Laukslett.

– Her sliter Sjøforsvaret, som nylig mistet en fregatt, med lite kampkraft. Hæren er fullstendig underdimensjonert. Samtidig skal Luftforsvaret ha to MPA-baser. Det er en luksus kun USA har. De har en på øst- og en på vestkysten av Amerika. Der snakker vi store avstander. Vi, i lille Norge, skal altså ha to MPA-baser med ti mils avstand i luftlinje. Det henger ikke på greip, legger han til.

– Forutsetninga i gjeldende langtidsplan er at Forsvaret skal trekke seg ut og overlate dagens flystasjonsområde til andre. Går man for beredskapsbase på Andøya er dette i strid med forutsetninga for gjeldende stortingsvedtak, og saken må behandles på nytt, påpeker Laukslett.