Åse Kleven og Farhat Fazli er med på turneen som nasjonale rollemodeller. (Innsendt)
Åse Kleven og Farhat Fazli er med på turneen som nasjonale rollemodeller. (Innsendt)

Skal få jenter til å velge tekno

HADSEL: Målet er å rekruttere flere jenter til teknologiske fag. Derfor samles jenter fra 8. til 10. klasse fra regionen på Stokmarknes til uka.

NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering står sammen bak gjennomføringen av en landsdekkende turné og prosjektet «Jenter og teknologi», som kommer til Stokmarknes tirsdag.

– Målet med turnéen er igjen å gi jenter informasjon om og inspirasjon til å velge teknologiutdanning. Vi ønsker å synliggjøre mulighetene for teknologiutdanning på yrkesfag, fagskole og høyskole og universitet, sier Daniel Ø. Helgesen,

rådgiver politikk og kommunikasjon ved NHO Nordland, til Bladet Vesterålen.

– Vil vise mulighetene

– Vi vil vise jentene relevansen og mulighetene som teknologi og realfag har i arbeidslivet, og arrangementene er knyttet opp mot læreplanmålene personlige valg, utdanning, yrker og arbeid i faget utdanningsvalg. sier Helgesen videre.

Turnéen er finansiert av barne- og likestillingsdepartementet, og med til Stokmarknes er også de nasjonale rollemodellene Åse Kleven og Farhat Fazli, som vil fortelle om sine valg.

– Jentene trenger innsikt

– Vi må gi jentene mer informasjon om teknologiutdanningene som finnes, og hvilke muligheter teknologi- og realfag gir i arbeidslivet. Jentene trenger innsikt i hvilke løsninger ingeniører og teknologer er med på å skape. Da må lærere, rådgivere og foreldrene på banen. De må sette seg godt inn i mulighetene og videreformidle dette til jentene, framhever regiondirektør Ole Henrik Hjartøy i NHO og avdelingsleder NITO Nordland, Gisle Lømo Stensvold.

– Vi håper at du som forelder, rådgiver eller lærer vil anbefale din datter eller elev å komme på arrangementet vårt på Stokmarknes for å bli bedre kjent med alle mulighetene, sier Hjartøy og Stensvold.