Også i Sortland: Pukkellaks fanget i Gårdselva i Sortland kommune. Foto: Geir Johannessen

Skal lage plan mot pukkellaks

Vitenskapskomiteen for mat og miljø mener pukkellaks kan gjøre stor skade i Norge. Nå skal Miljødirektoratet legge planer for neste storinvasjon.

Dette melder Miljødirektoratet i en pressemelding.

Vitenskapskomiteen (VKM) er klar med en fersk risikovurdering av den russiske laksefisken, som beveger seg inn i flere og flere norske elver. Her i Vesterålen har den blant annet gått inn i Åelva i Andøy – og i Troms og spesielt i Finnmark vender den stadig tilbake.

Les også
Synspunkt | Pukkellaks også i Åelva
Les også
Bladet Vesterålen mener | Den uønska laksen

Risikovurderingen ble gjort på vegne av Miljødirektoratet og Mattilsynet. Klima- og miljødepartementet har nå gitt Miljødirektoratet i oppgave å følge opp risikovurderingene, og utarbeide en plan.

− Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlige følger i Norge. Risikovurderingen viser at den kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt. Vi vil nå utarbeide en handlingsplan for å håndtere utfordringene med denne fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i meldingen.

Dårlig i elvene

Det er ikke det letteste å kjempe mot en invaderende art, selv når ingen har interesse av å beholde den. Forskjellen fra kongekrabben som har invadert norske farvann, er at pukkellaksen ikke er en ettertraktet matfisk når den går opp i elvene.

Laksen er en populær matfisk i opprinnelseslandet Russland, men kjøttet blir av dårligere kvalitet når den går opp i elvene for å gyte. Det er i den tilstanden vi stort sett finner pukkellaksen i Norge, og pukkellaksen som fanges i elvene spises vanligvis ikke.

Direktoratet trekker blant annet frem den frivillige innsatsen mot pukkellaksen som viktig.

− Det er gjort en enorm frivilling innsats mange steder på utfisking. Tilrettelegging for slik innsats og videreutvikling av utfiskingsmetodikk vil bli et sentralt oppfølgingspunkt, sier Hambro.

Stort i 2021

Direktoratet ser ut til å ha litt tid på seg før neste storinvasjon. Selv om man ikke vet alt om pukkellaksen, ser det ifølge rapporten ut som at den bare kommer i store tall i oddetallsår. 2020 skal dermed bli et roligere år enn 2019, om den spådommen slår til.

– Det vil si at vi har noe tid til å områ oss før neste bølge potensielt kommer sommeren 2021, sier Hambro i meldingen.