Vaksine: Illustrasjonsbilde. Foto: Kristina Johnsen

Slik blir influensa-vaksinen på Sortland i korona-høsten

SORTLAND: Legene vil hindre at helsetjenesten blir overlesset med influensa og korona samtidig – for ikke å snakke om kroppen.

Korona-vaksinen er fortsatt et stykke unna, men høstens influensavaksine kommer som vanlig. Og i årets pandemi er det desto viktigere å ta denne influensavaksinen, ifølge Sortland-overlege Mette Røkenes.

– Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende. Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet med begge virus samtidig, advarer Røkenes i en pressemelding

– Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot Covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og Covid-19, unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av Covid-19, skriver hun.

– Kan bli «vanlig» influensasesong

– Det er for tidlig å si noe om hvilke influensavirus som vil sirkulere i sesongen 2020/21 og hvordan influensasesongen vil utvikle seg. Det er ingenting som tilsier at denne sesongen vil bli annerledes enn tidligere sesonger, med unntak av at strenge smitteverntiltak tilsvarende de som ble innført i mars 2020 vil kunne redusere influensasirkulasjonen i befolkningen, skriver Røkenes.

I mars opplevde legene at de vanlige influensautbruddene stoppet opp – som en effekt av den samme nedstengningen i samfunnet som skulle stoppe koronaviruset. Men vi er på tur inn i en tid med mye sosialt liv.

– I de senere år har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten ved nyttår eller rundt vinterferien. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig må man unngå at vaksineringen starter for tidlig, da immuniteten etter influensavaksine reduseres gradvis og vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, især hos eldre, skriver kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege: Mette Røkenes. Foto: Inger Merete Elven

Risikogruppene

Vaksinasjonene vil starte med de såkalte risikogruppene, og helsepersonell med pasientkontakt.

– Øvrige pasienter som ønsker vaksinen er det planlagt å gi et tilbud etter 1.desember, men her vil det komme utfyllende informasjon, skriver Røkenes.

Dette er gruppene som spesielt bør ta vaksinen, ifølge helsevesenet:

– Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Alle fra fylte 65 år

– Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Med time og i Samfunnssalen

– På Sortland blir det ikke drop-in ved legekontorene i år. Dette av smittevernhensyn. Alle må bestille time, varsler Røkenes.

– De som ikke har legetime, men ønsker influensavaksine, skal ringe vaksinasjonstelefonen/koronatelefonen: 95 26 41 05 for timebestilling til vaksinering.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I uke 47 tas også vaksinasjonen ut av legekontoret. Samfunnssalen blir satt av til vaksinering denne uka – altså den uka som starter mandag 16. november. Da vil det også kreves timebestilling, siden smittevernet krever navnelister på alle som er innom.

– Ved ankomst Samfunnssalen vil alle få utdelt munnbind til bruk under vaksinasjonen. Dette for å beskytte både pasienter og ansatte, legger Røkenes til.

– De som allerede har en legetime bes ringe i forkant av denne og avtale samtidig vaksinering. Det er veldig viktig at dette avtales i forkant! Her vil vaksinen kunne fås fra uke 44. Gravide som nevnt under risikogruppene kan få satt vaksinen hos jordmor ved svangerskapskontroll. Helsepersonell med pasientkontakt tar kontakt med sin leder for vaksinering, skriver hun.

Les også
Lover gratis koronavaksine
Les også
Ber de over 65 år ta influensavaksine