kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel Foto: Inger Merete Elven

Slik løsner Vesterålen korona-grepet

Åpen svømmehall og åpent NAV-mottak står på lista.

Tirsdag ettermiddag kom regjeringa med nye nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak.

Fredag åpner svømmehallen på Sortland for offentlig bading igjen, etter at Covid-19-forskriften om stengning av svømmehaller oppheves.

Ei pressemelding fra Hadsel kommune slår fast at det er god kontroll på smittevernsituasjonen nå, uten lokal smitte.

– Kommuneledelsen har et ønske om å lette så mye som mulig på tiltakene som ble innført før påske, heter det her.

Men samtidig som kommunen åpner opp, understreker kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin at folk ikke bør ta lettere på de grunnleggende smitteverntiltakene.

– Det er fortsatt minst like viktig å holde avstand, begrense sosial kontakt og å være nøye på hygiene og å holde seg hjemme ved sykdom. Vi har sett hvor lett lokale utbrudd kan oppstå. Hvis det skjer samtidig som vi skal vaksinere, vil sannsynligvis vaksineringsprosessen bli forsinket, sier Bleidvin.

Hadsel åpner for at ansatte kan jobbe fysisk fra arbeidsplassen igjen fra og med fredag. Mandag åpner servicetorget på rådhuset igjen, og det gjør også NAV-mottaket i 2. etasje på rådhuset.

Handelsnæringa kan åpne med smitteverntiltak som beskrives i egen standard og forskrift.

– Det er svært viktig at en fortsetter å tenke kohort på arbeidsplassene, slik at en er mindre sårbare dersom det skulle komme smitte. Det er også svært viktig at alle fortsetter å være nøye på avstand, håndvask og spriting, samt å holde seg hjemme ved sykdomssymptomer, sier smittevernlege Martin Larsen Drageset.

Dette er nasjonale regler

Private sammenkomster og arrangement

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Slik er regnene for arrangement:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.

• Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

• Maks ti personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).

• Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt).

• Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

• Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

• Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

Besøk og sosial aktivitet

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.

Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).

Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)