Vannannlegget ved Stokmarknes sykehjem blir nå utstyrt for å drepe eventuelle bakterier som kommer inn på anlegget. (Dusj. Lisensiert med Creative Commons CC BY 2.0)
Vannannlegget ved Stokmarknes sykehjem blir nå utstyrt for å drepe eventuelle bakterier som kommer inn på anlegget. (Dusj. Lisensiert med Creative Commons CC BY 2.0)

Smittekilden er funnet

HADSEL: Hadsel kommune opplyser at de har funnet legionella på Stokmarknes sykehjem, men ikke den typen som en pasient døde av i juni. Nå utrustes røranlegget for å hindre ny legionellasmitte, skriver kommunen i ei pressemelding.

I juni ble det påvist legionellasmitte hos en bruker i Hadsel helse- og omsorgstjeneste. Vedkommende døde på sykehuset 12. juni, skriver Hadsel kommune i ei pressemelding.

I tiden etter at smitten ble kjent, har kommunen jobbet iherdig med å finne smittekilden. Personen hadde vært i befatning med flere offentlige bygg og anlegg på kort tid, herunder to kommunale lokasjoner.

– Gjennom sommeren har vi gjennomført utvidet prøvetaking, og det er blitt tatt et stort antall prøver som vi nå har fått resultatene av, forteller helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Hun presiserer at det ikke har blitt oppdaget noen flere tilfeller av smitte hos pasienter eller andre personer.

Funn på sykehjemmet

Det har blitt gjort funn på Stokmarknes sykehjem. Vannsystemet ved den andre aktuelle kommunale lokasjonen er etter grundig testing «frikjent».

– Funnet er imidlertid ikke av den typen legionella pasienten var smittet av. Legionellabakterien kan komme i mange ulike former, og det er usikkert om typen det er gjort funn av kan fremkalle sykdom. Folkehelseinstituttet har sagt at det kan være vanskelig å spore kilden i dette tilfellet, og at det er usikkert om man i denne situasjonen vil kunne finne kilden. Istedenfor å ta nye prøver bør man fokusere på tiltak for å hindre videre smitte av andre beboere, og iverksette tiltak for sanering av anlegget, slik at blant annet pasientenes hygiene lettere kan ivaretas. Dette er bestemt og avklart med pasientens pårørende. Anlegget ved Stokmarknes sykehjem vil dermed bli behandlet som om det er smittekilden, sier kommuneoverlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Hindrer ny smitte

Blant annet er nå blindrør i systemet fjernet, og hele røranlegget skal spyles med varmtvann nå som prøvetakingen er ferdig. I tillegg vil det bli montert et såkalt sølv/kobber-anlegg, som dreper alle typer vannbakterier, herunder alle typer legionellabakterier, på sykehjemmets vanninntak. Det arbeides også med utarbeidelse av rutiner for å sikre kommunens anlegg i fremtiden.

Ekstraordinære tiltak

Tiltakene med skylling som alternativ til dusjing og koking av vann for sikkerhets skyld har vært videreført gjennom hele sommeren.

– På den måten er normal hygiene opprettholdt, samtidig som vi har forhindret at andre har risikert smitte. Jeg vil benytte anledningen til å berømme de ansatte som har jobbet med ekstraordinære tiltak over lang tid, sier helse- og omsorgssjef Celius.

Hun viser til at kommunen har hatt jevnlig kontakt gjennom hele sommeren med Folkehelseinstituttet og laboratoriet der prøvene har blitt analysert.

– Ferieavvikling hos oss og de andre partene har imidlertid ført til at arbeidet har tatt litt lenger tid enn det ville gjort i en vanlig hverdagssituasjon, sier Celius.

– Vi fortsetter den samme forebyggende praksis som vi har hatt gjennom hele sommeren, inntil nye nevnte tiltak er på plass. Det er derfor ingen grunn til å frykte nye sykdomsutbrudd hos beboere eller ansatte, sier kommuneoverlegen.