Ikke overrasket: Jonni Solsvik hadde ventet at Forsvaret ville bli på Andøya også etter 2023. Foto: Fredrik Sørensen

Solsvik: – Behovet er der, så dette var egentlig ventet

ANDØY: Tidligere Andøy-ordfører, Jonni Solsvik (H), er ikke overrasket over at Forsvaret har gjort helomvending – og likevel skal ha aktivitet på Andøya når MPA-basen flyttes til Evenes.

Tirsdag ble det klart at Forsvaret fremdeles vil ha aktivitet på Andøya flystasjon etter 2023.

Det til tross for at gjeldende stortingsvedtak sier at flybasen skal avhendes fullstendig i 2025, to år etter at flystasjonen avvikles som operativ base i 2023.

Les også
Dette er forsvarssjefens plan for Andøya flystasjon

Tidligere Andøy ordfører, Jonni Solsvik, som nå er styreleder i kommunens omstillingsorganisasjon Samskap, har dette å si:

– Jeg har nettopp lest dokumentet som Forsvaret har offentliggjort i dag. Og slik situasjonen har utviklet seg siden 2016, der utgangspunktet var at alt skulle fraflyttes, er ikke dette overraskende i det hele tatt, sier han.

Les også
– Ingen kan hevde at forutsetningene fremdeles står seg

Solsvik viser til at vedtaket som Stortinget gjorde for fire år siden tilsa at det overhodet ikke skulle være militær aktivitet på Andøya i framtida, utenom E-tjenesten.

– Behovet er der, så dette var egentlig ventet. Alle som har fulgt min og Andøy kommunes argumentasjon de fire seneste årene vil nok se at det som nå skjer selvfølgelig utfordrer 2016-vedtaket og forutsetningene som førte til det. Både hva gjelder militær operativitet og økonomi, sier han.

Les også
Tillitsvalgt om Andøya-planen: – Det er noe som skurrer

– Tilsier dette at flyttevedtaket bør bli gjenstand for diskusjon når Stortinget skal behandle ny langtidsplan i høst?

– Det må selvfølgelig bli gjenstand for diskusjon, mener Solsvik.

Han er likevel glad for at man nå er ett steg nærmere ei avklaring om framtidig bruk av det 12.000 mål store området i sentrum av Andenes.

– Vi er ett steg nærmere, men vi er fremdeles bare et stykke på vei. Det er fortsatt ikke avklart hvilke områder og hvilken sivil virksomhet som kan tillates på områdene Forsvaret ikke har bruk for. Først når dette er avklart kan vi si at vi nærmer oss ei løsning, sier Solsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi må få avklart hva som kan avhendes, og hva som kan leies ut langsiktig. Og så må det være ei forutsigbarhet i dette som gjør at næringslivet finner det attraktivt nok, avslutter han.