– Konsekvensene for utviklinga av sivil luftfart på Evenes må avklares umiddelbart, sier Jonni Solsvik.
– Konsekvensene for utviklinga av sivil luftfart på Evenes må avklares umiddelbart, sier Jonni Solsvik. Foto: Fredrik Sørensen

Solsvik: – En alvorlig og uavklart situasjon

ANDØY: Hangaren som skal bygges for maritime patruljefly på Evenes kan føre til at Luftfartstilsynet gir restriksjoner for sivil flytrafikk. – Dette er ei alvorlig utvikling som forundrer meg, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Som Bladet Vesterålen fortaltefredag formiddag, er hangaren som skal bygges for maritime patruljefly (MPA) på Evenes utviklet seg til et brennhett tema.

Avinor mener hangarens utforming og plassering ikke er akseptable med henhold til sivil trafikk. Kort fortalt dreier dette seg om økt risiko for turbulens.

Om det lar seg gjøre å bygge hangaren et annet sted på Evenes flystasjon uten at det må gis restriksjoner – og hva dette i så tilfelle vil koste – er ikke kjent.

Overfor Bladet Vesterålen har Luftfartstilsynet bekreftet at de er kjent med utfordringene. Luftfartstilsynet bekrefter også konsekvensen kan bli restriksjoner for sivil flytrafikk.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) omtaler det Bladet Vesterålen nå beskriver som en alvorlig og uavklart situasjon.

– Jeg registrerer med undring og overraskelse det som her langt på vei bekreftes overfor Bladet Vesterålen. Det som framgår her, er at planene Forsvaret har for å gjennomføre Stortingets vedtak om utbygging på Evenes hva angår tilrettelegging for MPA med stor sannsynlighet kan få alvorlige konsekvenser for sivil luftfart, sier Solsvik.

Han er forundret over at dette kommer opp så sent i prosessen – nesten tre år etter at Stortinget vedtok at MPA skal flyttes fra Andøya til Evenes.

– Operative utfordringer på Evenes har vært et tema helt siden spørsmålet om kampflybase var oppe i 2012. Hvis det nå i tillegg viser seg at det som planlegges på Evenes medfører at Luftfartstilsynet må legge ned restriksjoner for sivil flytrafikk ut fra ei operativ vurdering, da er det ei utvikling som forundrer meg. Det er alvorlig, sier Solsvik.

Han har forståelse for at dette er krevende å håndtere både for Avinor og Forsvaret.

– Dette handler om mye mer enn at Forsvaret skal bygge en hangar for maritime patruljefly på Evenes. Det må alle se. En utvikling av den sivile luftfarten på stamflyplassen Evenes, i tråd med Avinors masterplan, er noe hele storregionen Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen har vært opptatt av. Dersom det nå viser seg at denne utviklinga blir utfordret som følge av at Forsvaret vil bygge hangaren der den er planlagt, må konsekvensene for utviklinga av sivil luftfart på Evenes avklares umiddelbart, sier Solsvik.