Her har regjeringa og Stortinget fått ei nøtt, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik om forsvarssjefens fagmilitære råd.
Her har regjeringa og Stortinget fått ei nøtt, sier Andøy-ordfører Jonni Solsvik om forsvarssjefens fagmilitære råd.

Solsvik: – Må være villig til å se på om tidligere vedtak står seg

ANDØY: Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) mener forsvarssjefen har lagt fram et fagmilitært råd som beskriver utfordringene Norge som nasjon står overfor i forsvarspolitikken. Han har også klare forventninger hva gjelder Andøya.

– Ja, det mener jeg virkelig. Forsvarssjefen har på en forbilledlig måte lagt fram et fagmilitært råd som legger avgjørende vekt på utfordringene vi som alliansepartner har, særdeles i forhold til kapasiteter innafor alle våpengrener. Haakon Bruun-Hanssen har levert på det som var oppdraget, mener Solsvik.

Forsvarssjefen la fram fire ulike alternativer som politikerne kan velge mellom. Selv anbefaler admiralen alternativ A. Det innebærer at Forsvaret styrkes for de vanskeligste oppgavene, altså krise og krig. En slik satsing gir økt mulighet til å takle mindre kriser selv, noe NATO krever at alle medlemsland blir i stand til. Det gir flere soldater i alle forsvarsgrener. Dette vil kreve et budsjett som ligger over 2 prosent av BNP.

– Min oppfatning av dette rådet er at det bør være en tankevekker for oss alle, sier Solsvik.

Hva gjelder Andøya flystasjon, skisserer Bruun-Hanssen at det fortsatt er behov for militær aktivitet på Andøya. Han nevnte i sin tale begrepet «reservebase».

– Dette er først og fremst ei avlysning av forutsetningene for vedtaket om nedleggelse i 2016, sier Solsvik.

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020 mandag, ble det debatt i vandrehallen i Stortinget mellom forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Der slo Bakke-Jensen fast at Andøya-nedleggelsen ble vedtatt etter oppfordring fra forsvarssjefen i 2015.

– Det er simpelthen ikke riktig, sier Solsvik.

– Utgangspunktet for forsvarssjefen i 2015 var nedleggelse av hele den fullverdige MPA-kapasiteten. Så skulle det bygges opp noe annet og betydelig mindre på Evenes, som vi aldri fikk vite fullt ut hva var. I et slikt perspektiv var det kanskje logikk i å legge ned på Andøya. Men så valgte regjeringa – heldigvis – å fortsette med fullverdig MPA. Da ble jo forutsetningene forandret fullstendig i forhold til beregningene som lå til grunn, utdyper han.

Nå har forsvarssjefen sagt at det er behov for Andøya i en form for beredskap likevel – selv om basen på Andenes er vedtatt nedlagt og sågar utrangert.

– Når forsvarssjefen sier at han trenger Andøya som forsterkningsbase, da har det konsekvenser i forhold til alle beregninger og regnestykker som lå til grunn for nedleggelsen. Sett fra mitt ståsted er dette en bekreftelse på at man politisk må være villig til å se på om vedtak man har gjort tidligere står seg i det sikkerhetspolitiske bildet som nå tegnes, men også av hensyn til bruken av penger. Det er også en del av helheten, mener Solsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han har bitt seg merke i at forsvarssjefen i sitt råd uttrykker et ønske om at Forsvaret skal overta drifta av flyplassen på Evenes fra Avinor.

– Jeg regner med at det skyldes at Forsvaret anser det vanskelig å være leietaker hos Avinor, og at det derfor heller bør være Avinor som er leietaker hos Forsvaret. Det er et klart signal om hvor stor aktivitet Forsvaret ser for seg på Evenes, og hva konsekvensen av Forsvarets etablering på Evenes kan bli for sivil flytrafikk, sier Solsvik.

Han stiller også spørsmål om omfanget av aktiviteten man ser for seg på Andøya.

– Hva betyr egentlig beredskapsbase? I mitt hode er det ikke det samme som under den kalde krigen. Da hadde man flere ukers klartid, hva gjelder å få en base operativ. Klartiden er mye kortere nå, noe forsvarssjefen selv var inne på i sin presentasjon. Nå snakker vi kanskje om timer. Det er klart at det også har en konsekvens. Her har regjeringa og Stortinget fått ei nøtt, sier Solsvik.